Navigatie overslaan
Kanoet -  Shutterstock Alle berichten

De Oost-Atlantische vogeltrekroute: een ongelooflijke reis

Geplaatst op 23 juni 2022

Vogels beschermen betekent vogels tellen. Je moet weten hoeveel er zijn: gaat het goed of slecht met een soort. En als dat laatste het geval is, waar ligt dat dan aan? Ook dat vraagt onderzoek. Vogelbescherming zet zich samen met veel andere partijen in om deze monitoring in het Waddenbied – dat zich ook uitstrekt tot Duitsland en Denemarken – goed te organiseren. Het Waddengebied is onderdeel van een ‘flyway’ waar miljoenen (!) trekvogels jaarlijks van gebruik maken. Via deze vogeltrekroute is de Waddenzee met een reeks wetlands verbonden van het hoge noorden tot diep in Afrika.

Ieder jaar vliegen miljoenen trekvogels over Nederland. Veel vogelsoorten doen daarbij het Waddengebied aan. Deze vogels volgen allemaal dezelfde route; de Oost-Atlantische trekroute. Sommige vogels stoppen hier om ‘bij te tanken’ en aan te sterken en hun weg te vervolgen, vogelreizen van soms duizenden kilometers. Andere overwinteren hier. Of ze komen hierheen om te broeden. Om deze trekvogels te beschermen is het van groot belang om hun aantallen te monitoren.

Waddengebied: internationaal belang

De Nederlandse delta behoort tot de belangrijkste natuurgebieden van Europa. Ons land ligt op een kruispunt van internationale flyways en swimways voor vogels en vissen. De Waddenzee, maar ook de Zuidwestelijke Delta, is dan ook van groot internationaal belang voor trekvogels op de Oost-Atlantische trekroute.

Grote veranderingen

Op hun reis van de Arctische toendra in het verre noorden naar gebieden helemaal ten zuiden van de Sahara komen de vogels veel tegen. Onderweg kunnen zich een groot aantal verstoringsbronnen aandienen, waardoor de vogels in de problemen kunnen komen. Van windturbines en hoogspanningskabels tot stroperij en het ongeschikt raken van hun leefgebieden door een baaierd aan oorzaken zoals verstedelijking of intensieve landbouwmethoden en overbevissing.

Strandplevier / Elwin van der Kolk Strandplevier / Elwin van der Kolk

Beschermen van de vogels

Daarom is het van belang om de vogels goed in te gaten te houden en te weten of populaties toe- of afnemen dan wel stabiele trends vertonen. Dat kan door ze te monitoren via tellingen. Sovon Vogelonderzoek Nederland coördineert de tellingen langs ‘onze’ trekroute en voert ze deels zelf uit, in opdracht van het ministerie van LNV en het Waddensea Flyway Initiative.

Elke drie jaar worden alle vogels langs de hele Oost-Atlantische trekroute geteld. Een enorme klus, waaraan ongeveer 1500 mensen meewerken, langs het hele overwinteringsgebied. De vogels vliegen namelijk over 11 Europese en 22 Afrikaanse landen.

Ook monitoring in Afrika

De vogeltellers van Sovon zijn overal langs op de Oost-Atlantische trekroute actief. In de documentaire, zie link hieronder, vertelt SOVON-medewerker Albert de Jong  over de monitoring in Senegal: “Een perfect moment om vogels te tellen is bijvoorbeeld wanneer de vogels gaan rusten. Dat doen ze op hoogwatervluchtplaatsen en zitten ze bij elkaar. Daar zijn wij als SOVON-tellers dan ook actief.”

Meer informatie:

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Steun trekvogels

Langs de trekroute en in overwinteringsgebieden neemt de druk op het landschap toe. Waar vinden trekvogels nog ruimte? Wat zou het mooi zijn als zij overal kunnen rekenen op voldoende voedsel, veiligheid en rustplekken. Help je mee aan grenzeloze bescherming?

Ja, ik help de trekvogels