Navigatie overslaan
kraanvogel / Arie de Knijff -Saxifraga Alle berichten

Brede steun Europees Parlement voor natuurbescherming

Geplaatst op 2 februari 2016

Vanmiddag heeft het Europees parlement gestemd over het rapport over biodiversiteit van Europarlementariër De Mesmaeker. Het rapport is in grote meerderheid door het Europees Parlement aangenomen. Vogelbescherming is blij met de uitkomst van de stemming.

 

Het rapport van De Mesmaeker stelt dat goede uitvoering van de natuurbeschermingswetten noodzakelijk is, net als goede financiering en het behalen van de biodiversiteitsdoelstellingen. Het rapport werd met grote meerderheid aangenomen: 592 stemmen voor, 52 tegen.

De belangrijkste onderdelen uit het rapport

  • Het verzet zich tegen een mogelijke herziening van Vogel- en Habitatrichtlijnen. Dat zal namelijk slecht uitpakken voor natuur, mens en bedrijven.
  • De richtlijnen zijn flexibel genoeg om er voor te zorgen dat natuur en economie goed samen gaan.

De Mesmaeker stelt in zijn rapport dat de uitvoering, financiering en samenhang met andere beleidsvelden gebrekkig zijn. Daarom moet er aandacht zijn voor de volgende punten:

  • Een strategie te ontwikkelen om de negatieve impact van landbouw op het landschap en de biodiversiteit aan te pakken.
  • Landbouw is geïdentificeerd als een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de natuur.
  • Grote gebieden en corridors worden hersteld.
  • Nationale overheden moeten de baten van de natuur en de waarde voor ons welzijn inzichtelijk maken en laten meewegen in het nationale beleid.

Natuurorganisaties zijn blij

In 2015 heeft Vogelbescherming, samen met Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds, met hulp van de achterban zich al sterk gemaakt voor het behoud van de Vogel- en Habitatrichtlijnen omdat ze werken. De terugkeer van de kraanvogel, zeearend en bever zijn hiervan het bewijs.

Vogelbescherming hoopt dat dit voor staatsecretaris Van Dam aanleiding is om de in de Tweede Kamer aangenomen motie snel uit te voeren. Met de uitvoering van deze motie zou Nederland zich aansluiten bij inmiddels twaalf lidstaten waaronder Duitsland en Frankrijk. Deze landen hebben een brief aan Europa gestuurd waarin ze vragen om de Vogel- en Habitatrichtlijnen niet open te breken, maar juist werk te maken van de uitvoering.