Navigatie overslaan
Grutto / Leo Zwarts Alle berichten

Boeren helpen boeren in Senegal met gift voor 'onze' grutto’s

Geplaatst op 24 mei 2016

Het grootste deel van alle grutto’s die in West-Europa voorkomen, broedt in Nederland en probeert hier zijn jongen groot te brengen. Een belangrijke verantwoordelijkheid voor ons kleine land. Vogelbescherming werkt samen met Nederlandse weidevogelboeren om de grutto weer voldoende ruimte te geven. Er is nog een lange weg te gaan, maar stapje voor stapje komen we dichter bij ons doel.

We kijken ook over de grens. Na het broedseizoen trekken onze grutto’s naar het zuiden. De meeste overwinteren in Afrika. Ook daar hebben ze rust, veiligheid en voedsel nodig.

De Vereniging Veelzijdig Boerenland besloot haar collega-boeren in Senegal te steunen met een gift van € 11.000 via Vogelbescherming Nederland. Dit prachtige initiatief was afkomstig van Teunis Jacob Slob, een van de weidevogelboeren van het eerste uur. Vogelbescherming Nederland droeg het project aan: bij het Lac de Guiers, in het noordwesten van Senegal, betrekken we de plaatselijke boeren bij de bescherming van de grutto’s. Samen zorgen we ervoor dat de vogels er voedsel (rijst) en rust vinden. In het voorjaar zijn ze dan sterk genoeg om weer terug te vliegen naar Nederland.

Veel dank aan Veelzijdig Boerenland voor de mooie gift en het krachtige signaal: vogels beschermen doen we samen!

PS. Wilt u de weidevogels ook steunen? Word dan weidevogeldonateur.


Foto: Leo Zwarts