Navigatie overslaan
Grote karekiet / Buiten-Beeld - Daan Schoonhoven Alle berichten

Beter riet redt de grote karekiet

Geplaatst op 7 april 2016

Nederland dreigt de grote karekiet – prachtige voorjaarszanger van het riet – kwijt te raken. Leden van Vogelbescherming steunden een actie om in een laatste bolwerk een flink aantal maatregelen te kunnen nemen.

Rode Lijst

Het oude en sterke waterriet, waar deze vogel zijn nesten in bouwt, verdwijnt namelijk op steeds meer plaatsen in Nederland, en dus verdwijnt ook de grote karekiet uit Nederland. Er waren in 2015 nog amper 150 broedparen over. De grote karekiet staat daarmee op de Rode Lijst en maakt onderdeel uit van het Actieplan Bedreigde Vogels (pdf).

Loosdrechtse Plassen

De Loosdrechtse Plassen is één van de laatste plekken in Nederland waar ze nog wel broeden, maar ook daar dreigt het riet langzaam te verdwijnen. Dankzij een financiële bijdrage van de leden van Vogelbescherming én van het Prins Bernhard Cultuur Fonds konden we dit voorjaar gerichte actie ondernemen om het riet te beschermen en te versterken.

Plaatsen raster Loosdrecht

Maatregelen genomen

Om het riet in de Loosdrechtse Plassen beter te beschermen zijn deze winter daarom struiken uit het riet weggehaald, zodat het resterende riet beter kan groeien. Onlangs zijn rasters van in totaal 1 kilometer geplaatst om het waterriet te beschermen tegen vraat van ganzen. Zo kan het riet weer groeien en sterk worden. Dat is gunstig voor oeverbescherming, helder water en vele soorten insecten en vissen. En de grote karekiet krijgt weer een nestplek! Dit alles is gelukt in goede samenwerking met Natuurmonumenten, het Recreatieschap, het Waterschap en particulieren in Loosdrecht.

Ganzenraster Loosdrecht

Meer weten?

Het radioprogramma Vroege Vogels maakte een mooie impressie van de werkzaamheden in de Loosdrechtse plassen en liet onderzoeker Jan van der Winden nog eens precies uitleggen hoe de we de grote karekiet proberen te behouden.

Klik hier voor meer info over het project.

Steun ons werk!

Wil je Vogelbescherming Nederland steunen in ons werk om moerasvogels als de roerdomp, het porseleinhoen en de grote karekiet meer en beter leefgebied te geven, help ons dan met een financiële bijdrage.