Navigatie overslaan
Kanoet / Shutterstock Alle berichten

‘Beste nieuws in jaren’ voor trekvogels

Geplaatst op 21 februari 2018

Goed nieuws voor trekvogels uit China! Barend van Gemerden, Global Flyways Programme coordinator bij BirdLife International, geeft tekst en uitleg.

Waarom is dat zulk goed nieuws?

“Veel trekvogels trekken volgens vaste routes over de aardbol. Er zijn acht van zulke flyways. Op elke trekkroute bevinden zich pleisterplaatsen. Sommige daarvan zijn zo belangrijk dat vogels eenvoudigweg geen alternatief hebben. Bij ons is dat de Waddenzee, voor vogels die van het hoge noorden in China en Rusland naar Australië en Nieuw-Zeeland trekken is dat de Gele Zee.”

Wat is het goede nieuws?

“De Chinese regering maakt korte metten met illegale landwinning in de Gele Zee en zet legale projecten stop. Dat is het beste nieuws in jaren voor trekvogels. Echt een wereldwijd succes voor de natuurbescherming! Deze stap laat zien dat het de Chinese overheid ook menens is om de Gele Zee aan te melden als Werelderfgoed. Eerder hebben ze al veertien gebieden aangewezen die samen de ruggengraat daarvoor moeten worden.”

“Het gaat om niet minder dan 50 miljoen vogels, daarvan zijn er 8 miljoen steltlopers zoals rosse grutto’s, grote kanoeten en kanoeten. Die landwinning-projecten, legaal en illegaal, vormen een enorme bedreiging voor al deze vogels. Onderzoek heeft de desastreuze invloed aangetoond: vogels vinden te weinig voedsel en rustplekken om hun tocht te volbrengen en leggen het loodje. En er is weinig geschikt gebied over. In de loop der eeuwen is zelfs bijna 90% van de wetlands compleet verdwenen; de laatste decennia is het heel hard gegaan.”

Rosse grutto / Birdphoto Rosse grutto / Birdphoto

Er is ook een Nederlands tintje.

“Er zijn veel lobby-inspanningen geweest, je weet nooit precies wat de doorslag geeft... maar de gelauwerde onderzoeker Theunis Piersma was niet de minste die aan de bel heeft getrokken. Hij zet zich al jarenlang in om de Gele Zee en steltlopers beter beschermd te krijgen. De vele artikelen van Theunis en collega’s van het Global Flyway Network in wetenschappelijke tijdschriften worden in China zeer serieus genomen. In 2015 reisde hij mee naar China met de koning en kreeg hij gelegenheid het probleem duidelijk op de kaart te zetten. Vogelbescherming ondersteunt samen met het Wereld Natuur Fonds sinds 2012 de leerstoel Trekvogelecologie van Theunis Piersma.”

Wat doe jij?

“BirdLife International bestaat uit bijna 120 organisaties, Vogelbescherming is er één van. Een van de belangrijkste programma’s van BirdLife gaat over het beschermen van trekvogels. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is: je bent er niet als je op één plek vogels beschermt. Je moet langs hun gehele route kijken naar bijvoorbeeld de kwaliteit van leefgebieden, naar het illegaal doden van vogels, naar verkeerd geplaatste hoogspanningskabels en windmolens. Ik help ervoor zorgen dat alle BirdLife Partners op één lijn zitten, dat beschikbare kennis wordt gedeeld, dat we prioriteiten stellen en we geld bij elkaar krijgen om iets aan de problemen te doen.” 

Lepelbekstrandloper

Van alle soorten die tijdens hun vogeltrekroute gebruik maken van de Chinese Zee is zeker 20% bedreigd, sommige zelfs ernstig, zoals de lepelbekstrandloper. Recent zijn er enkele succesjes voor deze soort geboekt. De nieuwe besluiten geven ook deze soort weer extra kansen. Vogelbescherming heeft zich samen met Dutch Birding jarenlang ingezet om de lepelbekstrandloper niet te laten uitsterven.