Navigatie overslaan
Kluut met jong / Hans Peeters Alle berichten

Acht miljoen euro Waddenfonds voor Holwerd aan Zee

Geplaatst op 27 maart 2020

Het Waddenfonds heeft bekend gemaakt het project Holwerd aan Zee met 8,3 miljoen euro te steunen. Met dit besluit van het Waddenfonds is een belangrijke stap gezet richting volledige financiering van dit iconische plan. 

Holwerd aan Zee is het eerste project waarin met een grote opening in de dijk en een getijdemeer achter de dijk bij Holwerd een open verbinding tussen de Waddenzee en het achterland tot stand komt. Met dit project wordt een belangrijke stap gezet in het natuurherstel van de Waddenzee. Als Holwerd aan Zee gerealiseerd is zullen vissen weer vanuit de Waddenzee kunnen zwemmen naar de Friese wateren. Broedvogels, waaronder kluten, visdieven en bontbekplevieren, vinden er straks op broedeilanden in het getijdemeer nieuwe broedgelegenheid.

Naast deze maatregelen voor de natuur komen er recreatieve voorzieningen en ruimte voor zoutadaptieve landbouw. Daarmee koppelt het project natuurherstel aan een economische impuls in deze krimpregio. Volgens planning is Holwerd aan Zee uiterlijk in 2025 weer een bruisend kustdorp met maritieme sfeer, waar de Waddenzee weer tegen de terp aan klotst. 

Eerder heeft de Nationale Postcode Loterij via Vogelbescherming Nederland al vijftien miljoen euro aan Holwerd aan Zee bijgedragen. Bijdragen zijn er daarnaast vanuit de provincie Fryslân, gemeente Noardeast Fryslân en vanuit de zogeheten regiodeal vanuit het rijk. 

Hiermee is weer een enorme stap gezet richting iets dat jaren onmogelijk leek, een echte open verbinding tussen Waddenzee en achterland.

Kees de Pater, Vogelbescherming Nederland
Bontbekplevier / Elwin van der Kolk Bontbekplevier / Elwin van der Kolk

Vogelbescherming Nederland is opgetogen over de bijdrage van het Waddenfonds. ‘Hiermee is weer een enorme stap gezet richting iets dat jaren onmogelijk leek, een echte open verbinding tussen Waddenzee en achterland” stelt Kees de Pater vanuit Vogelbescherming verantwoordelijk voor Holwerd aan Zee. “Hiermee wordt de onnatuurlijke harde grens tussen land en Wad een beetje natuurlijker, Goed voor vogels en vissen”. 

Holwerd aan Zee is een initiatief vanuit de lokale bevolking. Theo Broersma namens de Stichting Holwerd aan Zee: ‘Dankzij het Waddenfonds zetten we een grote stap naar de realisatie van Holwerd aan Zee. Dit geeft een enorme boost!’

Dankzij het Waddenfonds zetten we een grote stap naar de realisatie van Holwerd aan Zee. Dit geeft een enorme boost!

Theo Broersma, Stichting Holwerd aan Zee:

WAD is er aan de hand?

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Het is ook het leefgebied van miljoenen vogels. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed. Als Waddenliefhebbers maken we het de vogels, vaak onbedoeld, moeilijk.
Dat kan anders!

#WADdoejij?

Gratis app Wadvogels

Miljoenen vogels maken gebruik van het Waddengebied. Maar hoe weet je waar de vogels het best te zien zijn, wanneer het hoogwater is en hoe herken je ze? Onze gratis app Wadvogels lost die problemen in één keer op.

Meer informatie en downloaden