Navigatie overslaan
Zwarte roodstaart / Shutterstock Alle berichten

5 nominaties voor Award Natuurinclusief bouwen en ontwerpen

Geplaatst op 13 november 2019

Voor de eerste Award Natuurinclusief bouwen en ontwerpen van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdierverening zijn vijf projecten genomineerd. De onafhankelijke jury van de award heeft de projecten geselecteerd uit een groslijst van in totaal zestien aangemelde projecten.

Alle inzendingen zijn beoordeeld door een onafhankelijke vakjury met expertise op het gebied van stedelijke ontwikkeling en stadsnatuur, bestaande uit Gertjan van der Baan (Vesteda), Jelle de Jong (IVN, DuurzaamDoor) en Jacques Vink (Ruimtelab, co-auteur Stadsnatuur Maken).

De jury toonde zich blij verrast door de grote diversiteit in aanmeldingen. In alle geledingen van de gebouwde omgeving denken partijen serieus na over de wijze waarop natuurinclusief gebouwd en herontwikkeld kan worden. Positief is ook dat veel genomen maatregelen betrekkelijk eenvoudig te kopiëren zijn. Juist die kwaliteit helpt om natuurinclusief bouwen en ontwerpen een stap verder te brengen.

De schaal waarop natuurinclusief bouwen en ontwerpen vorm en inhoud krijgt is divers, waardoor de projecten niet altijd even goed vergelijkbaar bleken. Ook werd duidelijk dat natuurinclusief bouwen en ontwerpen voor een deel nog pionierspraktijk is. Er wordt nog veel geëxperimenteerd en er valt nog het nodige te ontdekken. Maar dat heeft ook een voordeel: er kan het nodige worden geleerd van de projecten die zijn genomineerd.

Genomineerden Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2019

De vijf genomineerde natuurinclusieve projecten zijn verdeeld over het land en betreffen een stedelijke herontwikkeling, twee grootschalige woningrenovaties, een woningbouwproject en een kantoorgebouw.

De winnaars van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen, die mede mogelijk is gemaakt door de provincie Noord-Brabant, zullen op donderdag 19 december bekend worden gemaakt. Dat gebeurt tijdens het symposium Biodiversiteit en Leefgebieden in ’s Hertogenbosch.

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's

Checklist Vogelvriendelijk Bouwen

De Checklist Groen Bouwen biedt hulp bij effectief 'vergroenen'. We helpen iedereen op weg die zich bezig houdt met nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling of planvorming. Grote partijen, maar ook particulieren met een eigen huis.

Start de checklist