Navigatie overslaan

Wat doet de Ledenraad van Vogelbescherming?

De Ledenraad vertegenwoordigt alle leden en bewaakt de doelstellingen van Vogelbescherming. De exacte bevoegdheden van de Ledenraad staan in de statuten van Vogelbescherming (Artikel 11, lid 2). Wil je meer over Vogelbescherming weten, kijk dan rond op deze website, of in ons jaarverslag.

Hoe werkt de Ledenraad?

De Ledenraad komt een aantal maal per jaar bij elkaar. Twee keer vergadert de Ledenraad in aanwezigheid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht geeft dan een toelichting op de jaarrekening (voorjaar) en het jaarplan (najaar). Deze bijeenkomsten vinden plaats op een zaterdag, waarbij de ochtend benut wordt voor de formele vergaderingen. De zaterdagmiddag wordt benut voor het uitdiepen van een thema. Op deze dagen is ook veel ruimte voor de leden van de Ledenraad, Raad van Toezicht en Bestuur om op een meer informele manier met elkaar van gedachten wisselen.  Daarnaast heeft de Ledenraad een keer per jaar een vergadering op een maandagavond in september in Zeist. Indien noodzakelijk kan tussentijds nog een (digitale) bijeenkomst georganiseerd worden. Het Bestuur woont alle Ledenraadsvergaderingen bij. De voorzitter en vice-voorzitter zijn lid van de Ledenraad en worden gekozen door de leden van de Ledenraad.

Ledenraadscommissies

Er bestaan vier permanente Ledenraadscommissies: Bescherming, Samenleving & achterban, Externe positie en Impact & financiën. De leden van de Ledenraad worden verzocht in één van deze commissies zitting te nemen. De commissies adviseren de Ledenraad en de Ledenraad adviseert op zijn beurt het Bestuur. Een commissie kan in principe zo vaak bij elkaar komen als zij dat nodig acht, maar vergadert minimaal drie maal per jaar als voorbereiding op de Ledenraadsvergaderingen. 

Vacatures Ledenraad

Jaarlijks is er een aantal vacatures. In december wordt een oproep geplaatst voor nieuwe leden voor de Ledenraad. Ieder lid van Vogelbescherming kan zich tot 1 februari kandidaat stellen. In de periode tussen 15 april en 15 mei worden alle leden van Vogelbescherming in staat gesteld hun stem uit te brengen op de kandidaten. De kandidaten worden gekozen op basis van het meeste aantal stemmen.

Samenstelling Ledenraad

 • Mevrouw V.J.M. Bastiaans 
 • De heer R.P.H. Beijaert 
 • De heer R. Beunen
 • De heer T.D. de Boer
 • De heer E. Brockus (2024 gekozen eerste termijn)
 • De heer T. Burger 
 • Mevrouw W. Buurman
 • De heer J. Deuten (2024 gekozen eerste termijn)
 • De heer F. Dijkstra 
 • De heer N. Dubelaar 
 • De heer W. Ellenbroek 
 • Mevrouw M. Hoffenaar-de Ruijter
 • De heer N.L.M. Gilissen
 • De heer J. Graveland
 • De heer B. van Guldener (2024 gekozen eerste termijn)
 • De heer J. Hooimeijer 
 • Mevrouw A. Jans 
 • De heer J. de Jong (2024 gekozen eerste termijn)
 • De heer H. Kerkvliet (2024 gekozen eerste termijn)
 • Mevrouw G.A. van der Lee (2024 gekozen tweede termijn)
 • De heer L. Liest (2024 gekozen eerste termijn)
 • Mevrouw S. van de Marel 
 • De heer J.H. Mooij
 • De heer K. Neeteson (2024 gekozen eerste termijn)
 • Mevrouw A. Nugteren (2024 gekozen eerste termijn)
 • De heer Q.A. Pellegrom
 • Mevrouw K.T. Prak 
 • Mevrouw H. Rijkes 
 • De heer W. Rohde 
 • De heer P.A. Schaap
 • De heer D. Simon 
 • De heer J. Spits 
 • De heer N. Stocker 
 • De heer T. Tammens (2024 gekozen eerste termijn)
 • Mevrouw M. Visser 
 • De heer S.A. Visser (2024 gekozen eerste termijn)
 • De heer A. Wagenaar 
 • De heer Westerlaken
 • De heer S. Zwama

Meer informatie?

Wil je meer weten over de ledenraad neem dan contact op met Ellis Samsom.

Ellis Samsom

Ellis Samsom, Medewerker Vogelbescherming
Neem contact met mij op