Navigatie overslaan

Wat doet de Ledenraad van Vogelbescherming?

De Ledenraad vertegenwoordigt alle leden en bewaakt de doelstellingen van Vogelbescherming. Die doelstellingen zijn ook het richtsnoer bij de afweging van belangen. De exacte bevoegdheden van de Ledenraad staan in de statuten van Vogelbescherming (Artikel 11, lid 2). Wilt u meer over Vogelbescherming weten kijk dan rond op deze website, of in ons Bestuursverslag.

Hoe werkt de Ledenraad?

De Ledenraad komt vier maal per jaar op maandagavond bij elkaar om te vergaderen bij Vogelbescherming in Zeist. De voorzitter en vice-voorzitter zijn ook lid van de Ledenraad en worden gekozen door de andere leden.

Twee maal per jaar vergadert de Ledenraad op zaterdagochtend in aanwezigheid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht geeft dan een toelichting op de jaarrekening (voorjaar) en het jaarplan (najaar). In de middag wordt dieper ingegaan op een onderwerp, waar mogelijk gecombineerd met een veldbezoek. Op deze dag kunnen Ledenraad, Bestuur en Raad van Toezicht ook meer informeel met elkaar van gedachten wisselen. Het Bestuur woont alle Ledenraadsvergaderingen bij.

Ledenraadscommissies

Er bestaan vier permanente Ledenraadscommissies: Bescherming Nationaal, Bescherming Internationaal, Communicatie, Interne Organisatie. De leden van de Ledenraad worden verzocht in één van deze commissies zitting te nemen. De commissies adviseren de Ledenraad en de Ledenraad adviseert op zijn beurt het Bestuur.

Vacatures Ledenraad

Jaarlijks is er een aantal vacatures. In december wordt een oproep geplaatst voor nieuwe leden voor de Ledenraad. Ieder lid van Vogelbescherming kan zich tot 1 februari kandidaat stellen. In de periode tussen 15 april en 15 mei worden alle leden van Vogelbescherming in staat gesteld hun stem uit te brengen op de kandidaten. De kandidaten worden gekozen op basis van het meeste aantal stemmen.

Samenstelling Ledenraad

 • De heer J.A. van den Andel
 • Mevrouw V.J.M. Bastiaans
 • De heer R.P.H. Beijaert (vice-voorzitter)
 • De heer R. Beunen
 • De heer T.D. de Boer
 • De heer M.J.W. Bosch
 • De heer E.C. Bouwmeester
 • De heer T. Burger (2022 gekozen tweede termijn)
 • Mevrouw W. Buurman
 • De heer F. Dijkstra (2022 gekozen eerste termijn)
 • De heer W. Ellenbroek (2022 gekozen eerste termijn)
 • De heer B.D. Everwijn
 • Mevrouw M. Hoffenaar-de Ruijter (2022 gekozen eerste termijn)
 • De heer N.L.M. Gilissen
 • De heer J. Graveland
 • Mevrouw M. de Groot (2022 gekozen eerste termijn)
 • Mevrouw C. Hamburger
 • Mevrouw M.E. Hulshof
 • Mevrouw A. Jans (2022 gekozen eerste termijn)
 • De heer K.J. Katsman
 • Mevrouw S. de Koning (2022 gekozen eerste termijn)
 • De heer R.J. Kraan
 • Mevrouw G.A. van der Lee
 • Mevrouw L.J. van Leeuwen
 • De heer P.R. Leyenaar
 • De heer J.H. Mooij
 • De heer Q.A. Pellegrom
 • Mevrouw K.T. Prak
 • Mevrouw H. Rijkes (2022 gekozen eerste termijn)
 • De heer W. Rohde (voorzitter – 2022 gekozen tweede termijn)
 • De heer P.A. Schaap
 • Mevrouw A. Schouw
 • De heer D. Simon (2022 gekozen eerste termijn)
 • Mevrouw L.C. Snippe
 • De heer J. Spits (2022 gekozen tweede termijn)
 • De heer A. van Sprang
 • De heer R. Tuinman
 • Mevrouw M. Visser (2022 gekozen eerste termijn)
 • De heer A. Wagenaar (2022 gekozen eerste termijn)
 • De heer S. Zwama (2022 gekozen eerste termijn)

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de ledenraad neem dan contact op met Ellis Samsom.
Ellis Samsom

Ellis Samsom, Medewerker Vogelbescherming
Neem contact met mij op