Navigatie overslaan
Lepelaar / Shutterstock

Gouden lepelaar

De Gouden Lepelaar is een bijzondere prijs van Vogelbescherming Nederland. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die een meer dan gewone bijdrage heeft geleverd aan de bescherming van vogels. Kandidaten kunnen vrijwilligers op het gebied van vogelbescherming zijn, maar ook professionele beschermers, onderzoekers of iemand die via kunst, proza, poëzie of op journalistieke wijze het belang van vogels onder de aandacht hebben gebracht. Ook heel vernieuwende ideeën kunnen aanleiding zijn om mensen voor te dragen. Vogelbescherming wil met de Gouden Lepelaar mensen bedanken en eren. Een commissie uit de Ledenraad adviseert de Bestuurder bij het selecteren van kandidaten.

Algemene criteria

De Gouden Lepelaar kan door het bestuur van Vogelbescherming Nederland worden uitgereikt aan personen die: op uitzonderlijke wijze hebben bijgedragen aan de bescherming van vogels, nationaal of internationaal, bijvoorbeeld doordat zij zich langdurig op een veelzijdige manier hebben ingezet voor de bescherming van vogels óf op een bijzondere of op vernieuwende wijze hebben bijdragen aan de bescherming van vogels. Dit laatste maakt ook jongere personen en personen buiten het veldwerk- of beschermingswerk tot mogelijke kandidaten niet in strijd met het Verenigingsbeleid hebben gehandeld.

Download

Kandidaten voordragen

Iedereen kan kandidaten voordragen. Goed gemotiveerde voorstellen kunnen uiterlijk tot 1 maart 2024 worden ingediend. Wij verzoeken u om hiervoor gebruik te maken van dit formulier. U kunt het ingevulde formulier e-mailen naar of per post versturen ter attentie van Ellis Samsom, Postbus 925, 3700 AX Zeist.

Proces

Na de sluitingsdatum beoordeelt een commissie uit de Ledenraad de voordrachten. De commissie doet een voorstel aan het Bestuurder. De Bestuurder neemt het besluit over toekenning. Incidenteel kan het voorkomen dat er in één jaar meerdere winnaars zijn, maar het kan ook voorkomen dat er geen onderscheiding wordt toegekend als niemand aan de criteria voldoet. Nadat het besluit is gevallen, wordt iedereen die een kandidaat heeft voorgedragen op de hoogte gesteld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Wat gebeurt er als uw voordracht gehonoreerd wordt?

Als uw voordracht wordt gehonoreerd, zoeken we met u naar een geschikt moment om de onderscheiding uit te reiken, en de laureaat in het zonnetje te zetten. Het mooiste is als dit ingepast wordt in een bestaande activiteit (bijvoorbeeld een jubileum), waarbij ook zoveel mogelijk familie en naaste vrienden aanwezig kunnen zijn. De organisatie van de uitreiking vindt plaats in samenwerking met degene die de kandidaat heeft voorgedragen. Uiteraard is het de bedoeling dat dit een absolute verrassing is voor de kandidaat.

Contact

Met vragen of voor meer informatie kunt u terecht bij Ellis Samsom.
Ellis Samsom

Ellis Samsom, Medewerker Vogelbescherming
Neem contact met mij op