Navigatie overslaan
Heilige ibis / Elwin van der Kolk

Heilige ibis

Sacred Ibis, Threskiornis aethiopicus - Ibissen (Threskiornithidae)

De heilige ibis is een soort die van oorsprong alleen voorkomt in Afrika. Ontsnapte vogels deden vanaf 2001 broedpogingen. De vogels waren vooral afkomstig uit het vogelpark Avifauna bij Alphen a/d Rijn. Vanaf 2009 zijn ze zoveel mogelijk teruggevangen. Vanaf 2010 zijn er geen broedgevallen meer gemeld. Sindsdien wel af en toe meldingen van waarschijnlijk uit Frankrijk afkomstige vogels.

Heilige ibis / Agami

Herkenning

Een grotendeels witte ibis met zwarte kop en nek, en zwarte sierveren aan schouderveren en binnenste armpennen. Slagpennen met zwarte top.

Geluid

Zwijgzaam, soms wat gekraak en geknor


65-89 cm, spanwijdte 112-124 cm

Deze soort lijkt op:

Winkeloverzicht

Vogelbescherming-optiek en andere topmerken

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak je keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

bekijk ons ruime assortiment in onze webshop

Leefwijze

Broeden

Broedt waarschijnlijk van april-juli. Heeft één legsel met meestal 2-3 eieren (2-5). Broedduur 28-29 dagen. In Afrika broeden ze in dezelfde soort kolonies als zwarte ibis (tussen reigers en ooievaars) in bomen en struiken bij het water. Ook wel de grond. Groot nest van stokken en takken, bekleed met bladeren en plantaardig materiaal. De man verzamelt het nestmateriaal, het vrouwtje bouwt het nest. Beide ouders broeden afwisselend de eieren uit. Jongen zijn in 35-40 dagen vliegvlug, na 44-48 dagen verlaten ze de kolonie. Weinig bekend over broedgedrag in gematigd klimaat.

Leefgebied

Moerassen, natte natuurontwikkeling, rivieroevers en -mondingen en lagunes met bomen in de omgeving om te broeden en te overnachten.

Voedsel

Voornamelijk insecten waaronder sprinkhanen, krekels en watertorren, maar ook kreeftachtigen, wormen, schelpdieren vissen, kikkers, hagedissen, jonge vogels en kleine zoogdieren. Foerageert meer als reiger (rustiger) dan zwarte ibis.

Vogeltrek

Standvogel, maar met nomadische bewegingen, met als oorsprong de invloed van het regenseizoen in Afrika.

MijnVogelvinder blauwborst

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

Verspreiding en aantal

broedvogel in uiterst klein aantal | jaarrond aanwezig

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Na enkele broedgevallen van 2003 tot 2009 is de soort weggevangen en worden alleen af en toe losse individuen gemeld.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Moerasgebieden zoals Groene Jonker, Oostvaardersplassen en Zuidlaardermeergebied.

In Europa

Broedt alleen lokaal in Frankrijk.

Meer informatie


Bescherming

Geldt internationaal niet als een bedreigde soort.

Wat wij doen

Vogelbescherming monitort de toename van exoten, wereldwijd een van de meest bedreigende factoren in het verdwijnen van de biodiversiteit. Zie ons standpunt over exoten.


Wet- en regelgeving

De heilige ibis is een invasieve uitheemse vogelsoort. De soort geniet geen bescherming op grond van de Europese Vogelrichtlijn en de Nederlandse Omgevingswet, omdat de soort niet van nature in het wild voorkomt in de Europese Unie. Het gaat om een uitheemse vogelsoort die door de mens is geïntroduceerd buiten diens natuurlijke verspreidingsgebied, zich nadien in de vrije natuur heeft weten te handhaven en is gaan voortplanten. Er zijn desalniettemin enkele regels van toepassing op invasieve uitheemse soorten.

Algemene regels

De wet bevat algemene regels die van toepassing zijn op invasieve uitheemse vogelsoorten. Het gaat om:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

De wet bevat daarnaast specifieke regels die van toepassing zijn op uitheemse soorten. Het gaat om:

  • het verbod op het uitzetten of vrijlaten van dieren of hun eieren in de vrije natuur;
  • het verbod op het opzettelijk importeren, exporteren of doorvoeren van deze soort;
  • het verbod op het opzettelijk houden, kweken, verhandelen, gebruiken van deze soort;
  • het verbod voortplanting of kweken toe te staan;
  • een bevoegdheid voor de provincie om (categorieën) personen opdracht te geven om populaties van aangewezen diersoorten te verwijderen of beperken.

Uitzonderingen op de bovenstaande verboden zijn onder voorwaarden mogelijk.

Bijzondere regels

De heilige ibis staat op de Europese lijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Deze lijst is vastgesteld op grond van EU verordening 1143/2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten. Deze verordening bevat diverse ge- en verboden over de soorten op de Europese lijst, zoals een import- en handelsverbod, maar ook een bezit- en fokverbod. Daarnaast moet de Nederlandse overheid alle noodzakelijke maatregelen nemen om niet-opzettelijke introductie of verspreiding van deze soorten te voorkomen. Onder de Omgevingswet zijn provincies (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) belast met het reduceren van hun populaties.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal