Navigatie overslaan
Paapje / Jelle de Jong

Fiscaal voordeel

Jouw gift kan fiscaal aftrekbaar zijn. Je krijgt dan een deel van het bedrag dat je schenkt, weer terug van de Belastingdienst. Let op: er gelden verschillende regels voor ‘losse’ (eenmalige) giften en voor ‘periodieke schenkingen’, waarbij je vastlegt dat je vijf jaar of langer een vast bedrag schenkt.

Losse giften

Voor de aftrekbaarheid van losse (eenmalige, niet-periodieke) giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Deze zijn gerelateerd aan jouw inkomen. Meer informatie vind je op de site van de Belastingdienst.

Periodieke schenking

Voor Vogelbescherming is het fijn om te weten dat wij een langere periode mogen rekenen op jouw steun. Wil je een vast bedrag geven gedurende ten minste vijf jaar? Dan is een periodieke schenking vaak fiscaal gunstiger: je bent voor de aftrek niet gebonden aan een drempelbedrag. Sinds 1 januari 2023 geldt voor de aftrekbaarheid wel een maximum, nl. € 250.000 per jaar. Periodieke schenkingen die vóór 4 oktober 2022 zijn aangegaan, kun je tot 2027 nog volledig aftrekken in je belastingaangifte. Klik hier voor meer informatie over deze manier van schenken.

ANBI

Een voorwaarde om fiscaal te kunnen aftrekken is dat je je losse gift of periodieke schenking doet aan een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Vogelbescherming is een ANBI, dus aan deze voorwaarde is voldaan. De ANBI-status betekent ook dat Vogelbescherming géén schenkbelasting betaalt; jouw gift komt volledig ten goede aan de vogels. Onze ANBI-verklaring kun je hier downloaden.

RSIN

Als je je gift fiscaal wilt aftrekken, dan moet je het RSIN vermelden, ofwel het ‘Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer’. Het RSIN van Vogelbescherming is 002611077.

Persoonlijk contact

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met
Sandra Peters

Sandra Peters, Adviseur grote giften
Neem contact met mij op