Navigatie overslaan
Kluut / Shutterstock

Kluut / Shutterstock

Gevers aan het woord

Wat beweegt mensen om een grote gift te doen aan Vogelbescherming? Welk project steunen zij en wat zijn hun ervaringen? Laat u inspireren door deze betrokken vogelliefhebbers.

Persoonlijk contact

Sandra Peters, Adviseur bijzondere giften
Neem contact met mij op

Geertje Couwenbergh & Jasmijn Koelink

Op retraite voor de vogels

Schrijfster Geertje Couwenbergh en yogadocente Jasmijn Koelink wilden graag iets extra’s doen voor de vogels. Het project ‘Living on the Edge’ sprak hun aan en ze besloten een vast bedrag te doneren voor elke deelnemer aan hun schrijf- en stilteretraites. “Dat niet alleen, we promoten Vogelbescherming bij de deelnemers. Het is mooi dat Vogelbescherming op zoveel fronten actief is. Dat we vogels die bij ons broeden en in Afrika overwinteren, zowel hier als daar kunnen helpen – dat is geweldig!”

Familie Godijn

Een mooie nagedachtenis

Monique Godijn en haar zoons Niels (op de foto) en Thijs deden een gift uit naam van hun overleden echtgenoot en vader. “Mijn man was gek van roofvogels,” vertelt Monique. ”Tijdens zijn ziekbed gaf hij aan dat hij bij zijn afscheid geen bloemen wilde, maar donaties voor Vogelbescherming.” Het geld ging naar een project voor akkervogels, waar ook de blauwe kiekendief baat bij heeft. “We zijn blij dat de gift geheel naar idee van mijn man wordt besteed. Een mooiere nagedachtenis kunnen we ons niet wensen.”

Jose Plevier

Naamgenoot in actie

José Plevier draagt alle vogels een warm hart toe. Ze gaat regelmatig mee op excursie, doet vrijwilligerswerk en volgde verschillende cursussen Vogelzang. Plevieren zijn haar extra dierbaar. Toen Vogelbescherming een oproep deed om de strandplevier te helpen, voelde José zich meteen aangesproken. “Dit raakte me in mijn hart. Natuurlijk vanwege mijn naam.” Spontaan vroeg ze haar broers en zussen – eveneens Plevieren – om de strandplevier te steunen. De actie werd een succes!

Familie Biezeveld

Vogels verbinden mensen

“Tijdens een voorlichtingsavond over ‘Living on the Edge’ werden we opnieuw doordrongen van de noodzaak van een goede bescherming voor trekvogels,” vertellen Elly en Gustaaf Biezeveld. “Vogels verbinden mensen in verschillende werelddelen. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat Vogelbescherming, samen met BirdLife International, vogels beschermt in hun broedgebieden, overwinteringsplaatsen en op hun trekroutes. Wij geven vol overtuiging vijf jaar lang een extra bijdrage hiervoor.”

Gerrit en Jikke

Vogels is liefde

Jikke Emmelkamp-Meinema en Gerrit de Jong ontmoetten elkaar tijdens het vogels kijken. Al gauw sprong de vonk over – bij het zien van een ijsvogel. De twee vogelliefhebbers trekken regelmatig samen de natuur in. Al meer dan een kwart eeuw zijn ze lid van Vogelbescherming. “Het is een solide club die veel nuttige dingen doet. We doneren regelmatig voor diverse projecten, maar in het bijzonder voor de weidevogels. We hopen dat het door onze donaties weer beter zal gaan.”

Familie van Diggelen

Onbewust gouden jubilaris

Otto van Diggelen had als kind al iets met vogels. “Ik nam met olie besmeurde zeekoeten mee naar huis. In de kelder maakte ik ze voorzichtig schoon en daarna mochten ze in ons bad zwemmen.” Als student werd hij lid van Vogelbescherming, nu ruim vijftig jaar geleden. Tegenwoordig gaat Otto er nog regelmatig op uit om vogels te kijken, samen met zijn vrouw Miek. De vereniging zijn ze al die jaren trouw gebleven. “We geven regelmatig iets extra’s aan Vogelbescherming. Het is goed besteed geld.”

Henk & Marguerite Sweers

Geef vogels een plek om te broeden

Al vele jaren steunen Henk en Marguerite Sweers uiteenlopende projecten van Vogelbescherming. “De activiteiten komen zeer doordacht over en we zijn ervan overtuigd dat ons geld goed terecht komt. De inzet voor leefgebieden in Nederland en voor vogels onderweg spreekt ons het meest aan.” Vol passie licht Marguerite toe: “Vogels moeten tijdens hun barre tocht vanuit Afrika allerlei gevaren overleven. Als ze hier aankomen, laat ze dan alsjeblieft een goed leef- en broedgebied aantreffen. Laat dat er zijn!”

Hindri Kuipers

Terug naar de roerdomp

Midden jaren zeventig begon Hindri Kuipers met vogels kijken, toen hij stage liep in de Wieden. “Ik vond het meteen al een heel bijzonder gebied en hoorde verhalen over de roerdomp. De vogel zelf kreeg ik helaas niet te zien.”  Toen Hindri besloot een gift te doen aan Vogelbescherming was de keus snel gemaakt. Er was geld nodig voor de roerdomp in de Wieden, het gebied waar natuurbescherming ooit voor hem begon! “Het voelt geweldig om zo’n bijzondere soort als de roerdomp en zo’n fantastisch gebied te kunnen helpen.”

Jan Joop Veenman

Op de bres voor de grutto

Jan Joop Veenman zag de documentaire Kening fan ’e Greide, over de teloorgang van de grutto, en besloot een gift te doen voor deze soort. Adviseur Sandra Peters nam hem mee naar de boer bij wie de gift was besteed. Jan Joop was zó enthousiast dat hij besloot vijf jaar lang een vast bedrag te geven. “Door mijn periodieke schenking kan Vogelbescherming jaarlijks maatregelen nemen voor de weidevogels. Dat is geweldig om te zien. Een concretere bijdrage aan het redden van de grutto kan ik me niet voorstellen.”

Menno Tamminga

Gierzwaluwen in Zutphen

Menno Tamminga zag op de site van Vogelbescherming dat er donaties werden gevraagd voor gierzwaluwnestkasten. “Het concrete doel sprak me erg aan. Gierzwaluwen zijn weergaloos, maar ook ontzettend kwetsbaar.” Met zijn gift kon de plaatselijke Vogelwerkgroep meerdere nestkasten ophangen op acht plekken in zijn woonplaats Zutphen. Menno is erbij als vijf kasten worden opgehangen aan de J.F. Kennedy-school. Hij is een tevreden mens: “Samen met de vrijwilligers heb ik iets moois mogen doen voor een fantastische vogelsoort.”

Eelke Turkstra

Hart voor weidevogels

Als geboren Fries is Eelke Turkstra altijd verknocht gebleven aan het platteland, al woont hij nu in de stad. “Nederland is een land van weidevogels. Grutto, kievit en tureluur, ze horen bij ons! Al vroeg had ik discussies met de boeren bij ons in de buurt. Ik was én ben overtuigd van hun liefde voor vogels. Vogelbescherming stimuleert boeren om hun bedrijfsvoering op vogelvriendelijke wijze aan te passen. Daar draag ik graag een steentje aan bij. Ik geef met hart voor de weidevogels.”