Gevers aan het woord

Wat beweegt mensen om een grote gift te doen aan Vogelbescherming? Welk project steunen zij en wat zijn hun ervaringen? Laat u inspireren door deze betrokken vogelliefhebbers.

Persoonlijk contact

Sandra Peters, adviseur bijzondere giften
030-69 37 741 of 06-12 176 257
Neem contact met mij op

Vogels is liefde

Jikke Emmelkamp-Meinema en Gerrit de Jong ontmoetten elkaar tijdens het vogels kijken. Al gauw sprong de vonk over – bij het zien van een ijsvogel. De twee vogelliefhebbers trekken regelmatig samen de natuur in. Al meer dan een kwart eeuw zijn ze lid van Vogelbescherming. “Het is een solide club die veel nuttige dingen doet. We doneren regelmatig voor diverse projecten, maar in het bijzonder voor de weidevogels. We hopen dat het door onze donaties weer beter zal gaan.”

Onbewust gouden jubilaris

Otto van Diggelen had als kind al iets met vogels. “Ik nam met olie besmeurde zeekoeten mee naar huis. In de kelder maakte ik ze voorzichtig schoon en daarna mochten ze in ons bad zwemmen.” Als student werd hij lid van Vogelbescherming, nu ruim vijftig jaar geleden. Tegenwoordig gaat Otto er nog regelmatig op uit om vogels te kijken, samen met zijn vrouw Miek. De vereniging zijn ze al die jaren trouw gebleven. “We geven regelmatig iets extra’s aan Vogelbescherming. Het is goed besteed geld.”

Geef vogels een plek om te broeden

Al vele jaren steunen Henk en Marguerite Sweers uiteenlopende projecten van Vogelbescherming. “De activiteiten komen zeer doordacht over en we zijn ervan overtuigd dat ons geld goed terecht komt. De inzet voor leefgebieden in Nederland en voor vogels onderweg spreekt ons het meest aan.” Vol passie licht Marguerite toe: “Vogels moeten tijdens hun barre tocht vanuit Afrika allerlei gevaren overleven. Als ze hier aankomen, laat ze dan alsjeblieft een goed leef- en broedgebied aantreffen. Laat dat er zijn!”

Terug naar de roerdomp

Midden jaren zeventig begon Hindri Kuipers met vogels kijken, toen hij stage liep in de Wieden. “Ik vond het meteen al een heel bijzonder gebied en hoorde verhalen over de roerdomp. De vogel zelf kreeg ik helaas niet te zien.”  Toen Hindri besloot een gift te doen aan Vogelbescherming was de keus snel gemaakt. Er was geld nodig voor de roerdomp in de Wieden, het gebied waar natuurbescherming ooit voor hem begon! “Het voelt geweldig om zo’n bijzondere soort als de roerdomp en zo’n fantastisch gebied te kunnen helpen.”

Het voelt geweldig om zo’n bijzondere soort als de roerdomp en zo’n fantastisch gebied te kunnen helpen.

Hindri Kuipers

Op de bres voor de grutto

Jan Joop Veenman zag de documentaire Kening fan ’e Greide, over de teloorgang van de grutto, en besloot een gift te doen voor deze soort. Adviseur Sandra Peters nam hem mee naar de boer bij wie de gift was besteed. Jan Joop was zó enthousiast dat hij besloot vijf jaar lang een vast bedrag te geven. “Door mijn periodieke schenking kan Vogelbescherming jaarlijks maatregelen nemen voor de weidevogels. Dat is geweldig om te zien. Een concretere bijdrage aan het redden van de grutto kan ik me niet voorstellen.”

Gierzwaluwen in Zutphen

Menno Tamminga zag op de site van Vogelbescherming dat er donaties werden gevraagd voor gierzwaluwnestkasten. “Het concrete doel sprak me erg aan. Gierzwaluwen zijn weergaloos, maar ook ontzettend kwetsbaar.” Met zijn gift kon de plaatselijke Vogelwerkgroep meerdere nestkasten ophangen op acht plekken in zijn woonplaats Zutphen. Menno is erbij als vijf kasten worden opgehangen aan de J.F. Kennedy-school. Hij is een tevreden mens: “Samen met de vrijwilligers heb ik iets moois mogen doen voor een fantastische vogelsoort.”

Gierzwaluwen zijn weergaloos, maar ook ontzettend kwetsbaar. Samen met de vrijwilligers heb ik iets moois mogen doen voor een fantastische vogelsoort.

Menno Tamminga

Hart voor weidevogels

Als geboren Fries is Eelke Turkstra altijd verknocht gebleven aan het platteland, al woont hij nu in de stad. “Nederland is een land van weidevogels. Grutto, kievit en tureluur, ze horen bij ons! Al vroeg had ik discussies met de boeren bij ons in de buurt. Ik was én ben overtuigd van hun liefde voor vogels. Vogelbescherming stimuleert boeren om hun bedrijfsvoering op vogelvriendelijke wijze aan te passen. Daar draag ik graag een steentje aan bij. Ik geef met hart voor de weidevogels.”