Navigatie overslaan
Kluut / Shutterstock

Gevers aan het woord

Wat beweegt mensen om een grote gift te doen aan Vogelbescherming? Welk project steunen zij en wat zijn hun ervaringen? Laat je inspireren door deze betrokken vogelliefhebbers.

Persoonlijk contact

Sandra Peters

Sandra Peters, Adviseur grote giften
Neem contact met mij op

Gerrit en Jikke Gerrit en Jikke

Vogels is liefde

Jikke Emmelkamp-Meinema en Gerrit de Jong ontmoetten elkaar tijdens het vogels kijken. Al gauw sprong de vonk over – bij het zien van een ijsvogel. De twee vogelliefhebbers trekken regelmatig samen de natuur in. Al meer dan een kwart eeuw zijn ze lid van Vogelbescherming. “Het is een solide club die veel nuttige dingen doet. We doneren regelmatig voor diverse projecten, maar in het bijzonder voor de weidevogels. We hopen dat het door onze donaties weer beter zal gaan.”

Chris Brunner Chris Brunner

Een concrete bestemming

Chris Brunner steunt meerjarig diverse projecten die gericht zijn op bescherming van bedreigde vogelsoorten. Relatiebeheerder Sandra Peters nam hem mee naar het PARTRIDGE-project in Brabant. “Ik was erg onder de indruk van de aanpak. Sinds die dag ben ik nog meer gemotiveerd om de vogels te helpen. De projecten van Vogelbescherming zijn concreet; je weet waaraan je je geld geeft. Bovendien is het contact met de medewerkers erg plezierig.”

Noor van Leeuwen Noor van Leeuwen

Een weidevogelconcert gun je iedereen

Toen Noor van Leeuwen met een excursie van Vogelbescherming het melkveebedrijf van Wes Korrel bezocht, was ze meteen verkocht. “Het concert van grutto’s en tureluurs bracht me terug naar mijn jeugd, toen ik met mijn vader en zussen de natuur introk. De vrolijke geluiden van alle verschillende weidevogels klonken ons dan als muziek in de oren. Die hoorde ik hier voor het eerst weer sinds lange tijd.” Met Noors giften werd een groot weidevogelgebied in Friesland beter ingericht voor de vogels.

Geertje Couwenbergh & Jasmijn Koelink Geertje Couwenbergh & Jasmijn Koelink

Op retraite voor de vogels

Schrijfster Geertje Couwenbergh en yogadocente Jasmijn Koelink wilden graag iets extra’s doen voor de vogels. Het project ‘Living on the Edge’ sprak hun aan en ze besloten een vast bedrag te doneren voor elke deelnemer aan hun schrijf- en stilteretraites. “Dat niet alleen, we promoten Vogelbescherming bij de deelnemers. Het is mooi dat Vogelbescherming op zoveel fronten actief is. Dat we vogels die bij ons broeden en in Afrika overwinteren, zowel hier als daar kunnen helpen – dat is geweldig!”

Menno Tamminga Menno Tamminga

Gierzwaluwen in Zutphen

Menno Tamminga zag op de site van Vogelbescherming dat er donaties werden gevraagd voor gierzwaluwnestkasten. “Het concrete doel sprak me erg aan. Gierzwaluwen zijn weergaloos, maar ook ontzettend kwetsbaar.” Met zijn gift kon de plaatselijke Vogelwerkgroep meerdere nestkasten ophangen op acht plekken in zijn woonplaats Zutphen. Menno is erbij als vijf kasten worden opgehangen aan de J.F. Kennedy-school. Hij is een tevreden mens: “Samen met de vrijwilligers heb ik iets moois mogen doen voor een fantastische vogelsoort.”

Thea Schwab Thea Schwab

Alle vogels verdienen onze steun

Thea Schwab schonk een bedrag voor een ‘plasdras’ in het Friese Idzega. Een groot stuk weiland wordt nu lekker drassig gehouden voor grutto’s, kieviten en tureluurs. “We praten in Nederland wel veel, maar daadwerkelijke hulp gaat me niet snel genoeg. Ik had al een tijdje in mijn hoofd dat ik een boer wilde steunen om iets extra’s voor weidevogels te doen.” Maar eigenlijk heeft Thea iets met álle vogels. “Ze verdienen allemaal onze hulp. Je kunt er niet een uitsluiten.”

Familie Godijn Familie Godijn

Een mooie nagedachtenis

Monique Godijn en haar zoons Niels (op de foto) en Thijs deden een gift uit naam van hun overleden echtgenoot en vader. “Mijn man was gek van roofvogels,” vertelt Monique. ”Tijdens zijn ziekbed gaf hij aan dat hij bij zijn afscheid geen bloemen wilde, maar donaties voor Vogelbescherming.” Het geld ging naar een project voor akkervogels, waar ook de blauwe kiekendief baat bij heeft. “We zijn blij dat de gift geheel naar idee van mijn man wordt besteed. Een mooiere nagedachtenis kunnen we ons niet wensen.”

Loes en Toon van Aert Loes en Toon van Aert

Hoop op verbetering

“Enkele jaren geleden was er een actie voor de grote karekiet. Omdat we een voorliefde hebben voor weide- en moerasvogels, besloten we een gift te doen,” vertellen Loes en Toon van Aert. “Sindsdien doen we dat elk jaar, via een periodieke schenking. We zijn dankbaar dat we zo mogen genieten van de natuur en willen daar graag iets voor terug doen. Daarom zijn we ook al vijfentwintig jaar lid van Vogelbescherming. Hun beschermingsprojecten geven hoop op verbetering.”

Henk & Marguerite Sweers Henk & Marguerite Sweers

Geef vogels een plek om te broeden

Al vele jaren steunen Henk en Marguerite Sweers uiteenlopende projecten van Vogelbescherming. “De activiteiten komen zeer doordacht over en we zijn ervan overtuigd dat ons geld goed terecht komt. De inzet voor leefgebieden in Nederland en voor vogels onderweg spreekt ons het meest aan.” Vol passie licht Marguerite toe: “Vogels moeten tijdens hun barre tocht vanuit Afrika allerlei gevaren overleven. Als ze hier aankomen, laat ze dan alsjeblieft een goed leef- en broedgebied aantreffen. Laat dat er zijn!”

Hindri Kuipers Hindri Kuipers

Terug naar de roerdomp

Midden jaren zeventig begon Hindri Kuipers met vogels kijken, toen hij stage liep in de Wieden. “Ik vond het meteen al een heel bijzonder gebied en hoorde verhalen over de roerdomp. De vogel zelf kreeg ik helaas niet te zien.”  Toen Hindri besloot een gift te doen aan Vogelbescherming was de keus snel gemaakt. Er was geld nodig voor de roerdomp in de Wieden, het gebied waar natuurbescherming ooit voor hem begon! “Het voelt geweldig om zo’n bijzondere soort als de roerdomp en zo’n fantastisch gebied te kunnen helpen.”

Tienke Boekschoten en Herman Brouwer Tienke Boekschoten en Herman Brouwer

Trouwe beschermers

Tienke Boekschoten en Herman Brouwer steunen de vogels al meer dan vijfentwintig jaar. “Steeds meer natuur verdwijnt. Dat is triest en daarom geven we met heel ons hart jaarlijks een extra bijdrage.” De grutto is een van hun favorieten. “We hebben zelf gezien hoe Vogelbescherming in Amstelland de weidevogels te hulp schiet. Daar gebeuren heel mooie dingen,” glundert het  stel. “We hebben alle vertrouwen dat ons geld goed wordt besteed.”

Jan Joop Veenman Jan Joop Veenman

Op de bres voor de grutto

Jan Joop Veenman zag de documentaire Kening fan ’e Greide, over de teloorgang van de grutto, en besloot een gift te doen voor deze soort. Adviseur Sandra Peters nam hem mee naar de boer bij wie de gift was besteed. Jan Joop was zó enthousiast dat hij besloot vijf jaar lang een vast bedrag te geven. “Door mijn periodieke schenking kan Vogelbescherming jaarlijks maatregelen nemen voor de weidevogels. Dat is geweldig om te zien. Een concretere bijdrage aan het redden van de grutto kan ik me niet voorstellen.”