Inspiratie

Kijk voor mogelijke projecten waar u substantieel aan kunt bijdragen of laat u inspireren door een aantal recente voorbeelden van grote giften.

Persoonlijk contact

Sandra Peters, adviseur bijzondere giften
030-69 37 741 of 06-12 176 257
Neem contact met mij op

Mensen betrekken: Beleef de Lente in de Klas

Een oud-onderwijzer doneerde ruim € 18.000 aan Vogelbescherming. We besloten het in te zetten voor ‘Beleef de Lente in de Klas’. Deze website maakt het leerkrachten heel makkelijk om les te geven over vogels en natuur: live-beelden, video-clipjes, gratis lesmateriaal en heel veel tips. Dankzij deze gift en de steun van verschillende fondsen en stichtingen krijgen de site en het lesmateriaal een complete make-over.

Weidevogels: een bijzondere gift

Greet en Diederick Meyer uit Roosendaal vierden feest en vroegen familie en vrienden om een bijdrage voor de weidevogels. Ze brachten maar liefst € 1.000 bij elkaar. Helaas bleek snel daarna dat Greet ernstig ziek was en op 25 november 2016 overleed zij. Met de gift helpen we een weidevogelboer om nog beter te zorgen voor de weidevogels op zijn land. We zullen dit bijzondere verhaal met hem delen.

Internationaal: vogelbomen in de Sahel

Na het grote succes van Living on the Edge wil Vogelbescherming door met het ‘vergroenen’ van belangrijke vogelgebieden in de Sahelzone. Bij het Lac de Mâl in Mauritanië willen we – samen met de lokale bevolking – het landschap herstellen en zorgen voor meer ‘vogelbomen’. De ASN Foundation heeft € 15.000 toegezegd voor dit project. Een mooie stap op weg naar ons doel! Helpt u ook mee?

Belangrijke vogelgebieden: roerdomp

In natuurgebied de Wieden in Overijssel gaan we het leefgebied van de roerdomp verbeteren. Deze soort heeft onze hulp hard nodig, en een heel scala van planten en dieren profiteert ervan mee. Het project is mogelijk dankzij de steun van onze leden en een royale donatie van de Stichting Zabawas. Een grote gift van € 7.500 maakte de financiering compleet; de werkzaamheden gaan dit najaar van start!

Internationaal: grote gift voor Larache

Een schenker die graag anoniem wil blijven, gaf 20.000 euro voor de zoutpannen in Larache (Marokko). Dit gebied is een cruciale pitstop voor onze trekvogels. Met de gift zet lokale Birdlife Partner GREPOM een coöperatie op, die de zoutpannen van Larache duurzaam beheert. Geeft u ook voor de zoutpannen?
Elk bedrag is welkom!

Weidevogels: samen voor grutto’s

Op initiatief van weidevogelboer Teunis Jacob Slob gaf Veelzijdig Boerenland 11.000 voor de grutto. Hun collega-boeren in Senegal kunnen daarmee zorgen dat de overwinterende grutto’s voldoende rust en voedsel vinden. Een prachtig voorbeeld van internationale samenwerking! Wilt u ook weidevogels helpen?
Elk bedrag is welkom!

 

Stadsvogels: gift voor gierzwaluwen

Een gulle gever doneerde 1.050 euro voor de gierzwaluwen. De vogelwerkgroep in zijn woonplaats Zutphen kan het geld goed gebruiken en plaatst gierzwaluwtillen. Zo krijgen de vogels meer nestruimte waar zij hun jongen veilig kunnen grootbrengen. Wilt u de gierzwaluwen ook helpen?
Dat kan met een gift

 

Belangrijke vogelgebieden: tapuit

Een schenker die anoniem wil blijven, geeft 11.300 euro voor de tapuiten in het Aekingerzand. Met dat geld kunnen we in 2016 hun nesten beschermen, een noodgreep om uitsterven te voorkomen. Helpt u mee om het leefgebied van de tapuit voor een langere duur te herstellen?
Elk bedrag is welkom!