Inspiratie

Kijk voor mogelijke projecten waar u substantieel aan kunt bijdragen of laat u inspireren door een aantal recente voorbeelden van grote giften.

Persoonlijk contact

Sandra Peters, Adviseur bijzondere giften
030-69 37 741 of 06-12 176 257
Neem contact met mij op

Weidevogels: redding voor Onnerpolder

In de Groningse Onnerpolder zetten zes boeren zich in voor de weidevogels. Een investeerder stelde ook de laatste 20 hectaren veilig voor de toekomst. Een prachtige zet! Wie dit inspirerende voorbeeld wil volgen, kan deelnemen in het Rijke Weide Vogelfonds. Het fonds is speciaal opgericht om belangrijke weidevogelgebieden te beschermen.

 

 

Mensen betrekken: Beleef de Lente in de Klas

Een oud-onderwijzer doneerde ruim € 18.000 aan Vogelbescherming. We besloten het in te zetten voor ‘Beleef de Lente in de Klas’. Deze website maakt het leerkrachten heel makkelijk om les te geven over vogels en natuur: live-beelden, video-clipjes, gratis lesmateriaal en heel veel tips. Dankzij deze gift en de steun van verschillende fondsen en stichtingen hebben de site en het lesmateriaal een complete make-over gekregen.

Weidevogels: een bijzondere gift

Greet en Diederick Meyer uit Roosendaal vierden feest en vroegen familie en vrienden om een bijdrage voor de weidevogels. Ze brachten maar liefst € 1.000 bij elkaar. Helaas bleek snel daarna dat Greet ernstig ziek was en op 25 november 2016 overleed zij. Met de gift helpen we een weidevogelboer om nog beter te zorgen voor de weidevogels op zijn land. We hebben dit bijzondere verhaal met hem gedeeld.

Internationaal: vogelbomen in de Sahel

Na het grote succes van Living on the Edge wil Vogelbescherming door met het ‘vergroenen’ van belangrijke vogelgebieden in de Sahelzone. Bij het Lac de Mâl in Mauritanië willen we – samen met de lokale bevolking – het landschap herstellen en zorgen voor meer ‘vogelbomen’. De ASN Foundation heeft € 15.000 toegezegd voor dit project. Een mooie stap op weg naar ons doel! Helpt u ook mee?

Internationaal: nóg meer vogelbomen

Schrijfster Geertje Couwenberg en yogadocente Jasmijn Koelink organiseren schrijf- en stilteretraites in Klooster Huissen bij Nijmegen. In 2018 geven zij per deelnemer € 5 voor het project ‘vogelbomen’ rond Lac de Mâl in Mauritanië. Kloosterdirecteur Aalt Bakker verdubbelt dat bedrag. We zijn erg blij met zo veel betrokkenheid.

 

Belangrijke vogelgebieden: roerdomp

In natuurgebied de Wieden in Overijssel hebben we het leefgebied van de roerdomp verbeterd. Een heel scala van planten en dieren profiteerde ervan mee. Het project was mogelijk dankzij de steun van onze leden en een royale donatie van de Stichting Zabawas. Een grote gift van € 7.500 maakte de financiering compleet; de werkzaamheden zijn eind 2017 afgerond!

 

Internationaal: grote gift voor Larache

Een schenker die graag anoniem wil blijven, gaf € 20.000 voor de zoutpannen in Larache (Marokko). Dit gebied is een cruciale pitstop voor onze trekvogels. Met de gift heeft lokale Birdlife Partner GREPOM een coöperatie opgezet, die de zoutpannen van Larache duurzaam beheert. Geeft u ook voor de zoutpannen?
Elk bedrag is welkom!

Weidevogels: samen voor grutto’s

Op initiatief van weidevogelboer Teunis Jacob Slob gaf Veelzijdig Boerenland € 11.000 voor de grutto. Hun collega-boeren in Senegal kunnen daarmee zorgen dat de overwinterende grutto’s voldoende rust en voedsel vinden. Een prachtig voorbeeld van internationale samenwerking! Wilt u ook weidevogels helpen?
Elk bedrag is welkom!

 

Stadsvogels: gift voor gierzwaluwen

Een gulle gever doneerde € 1.050 voor de gierzwaluwen. De vogelwerkgroep in zijn woonplaats Zutphen kon het geld goed gebruiken en plaatste gierzwaluwtillen. Zo kregen de vogels meer nestruimte waar zij hun jongen veilig kunnen grootbrengen. Wilt u de gierzwaluwen ook helpen?
Dat kan met een gift

 

Belangrijke vogelgebieden: tapuit

Een schenker die anoniem wil blijven, gaf € 11.300 voor de tapuiten in het Aekingerzand. Met dat geld konden we in 2016 hun nesten beschermen, een noodgreep om uitsterven te voorkomen. Helpt u mee om het leefgebied van de tapuit voor een langere duur te herstellen?
Elk bedrag is welkom!