Navigatie overslaan
Boerenzwaluw / Jouke Altenburg

Inspiratie voor een grote gift

Een grote gift kan op talloze manieren het verschil maken voor de vogels. Jouw wensen staan daarbij centraal. Ter inspiratie vind je hieronder enkele projecten die zijn uitgevoerd dankzij de steun van andere grote gevers.

Persoonlijk contact

Sandra Peters

Sandra Peters, Adviseur grote giften
Neem contact met mij op

 

 

Strandplevier / Shutterstock Strandplevier / Shutterstock

Samen voor de strandplevier

Toen Johan Mackenbach afscheid nam als hoogleraar aan het Erasmus MC, vroeg hij in plaats van cadeaus om donaties voor Vogelbescherming. Het resultaat was een bedrag van ruim € 2.600. Met deze prachtige gift steunde Johan de aanleg van nieuw broedgebied voor de strandplevier in het Zeeuwse Waterdunen. Veel dank aan iedereen die heeft bijgedragen!

Polder / Ralph Smits Polder / Ralph Smits

Nattigheid in Idzega

Door de periodieke schenkingen van een aantal jaren te bundelen, maakte een geefster een groot inrichtingsproject mogelijk in het Friese Idzega. Letterlijk kilometers ‘greppelplasdras’ werden aangelegd: greppels met flauwe, drassige oevers vol bloemen en kruiden, waarin de weidevogels en hun kuikens volop voedsel vinden.

Bontbekplevier / Jelle de Jong Bontbekplevier / Jelle de Jong

Broedeilanden in het Noordervroon

Een echtpaar doneerde € 50.000 voor een project op Walcheren. Met dit royale bedrag worden diverse eilandjes geschikt gemaakt als broedgebied voor kustvogels zoals bontbekplevier, kleine plevier, dwergstern, visdief, grote stern en kluut. De mooie gift was bovendien aanleiding voor de provincie Zeeland om hier € 25.000 aan toe te voegen.

Cover brochure Verbouwplannen Cover brochure Verbouwplannen

Vogelvriendelijk verbouwen

Goede voorlichting is belangrijk. Dat besefte een geefster die € 1.000 bestemde voor de nieuwe brochure ‘Verbouwplannen?‘. Mede dankzij haar bijdrage kan iedereen die gaat verbouwen nu gratis opzoeken hoe je daarbij meteen een plekje creëert voor vogels en vleermuizen.

Grutto / Hans Peeters Grutto / Hans Peeters

Welkom bij de boer

Een grote gift van bijna € 10.000 hielp een boer in weidevogelgebied Idzega om het de vogels nóg beter naar de zin te maken. Hij zorgde voor meer nattigheid en kruidenrijk gras op zijn land. Daarin voelen weidevogels zich thuis. De gulle geefster was natuurlijk van harte welkom om te komen kijken!

Wielewaal Malta / Hans Peeters Wielewaal Malta / Hans Peeters

Stop de stropers

Een betrokken gever besloot onze BirdLife-collega’s op Malta te steunen. Met zijn gift van € 10.000 werd een compleet anti-stroperskamp opgezet tijdens de vogeltrek. Vrijwilligers zitten de illegale jagers dag en nacht op de huid en verhinderen zo de dood van vele duizenden trekvogels. Voor BirdLife Malta was de onverwachte steun uit Nederland een fijne opsteker.

Strandplevier / Koos Dansen Strandplevier / Koos Dansen

Een zoutpan in Zeeland

Met een periodieke schenking droeg een gever bij aan de aanleg van een heuse zoutpan in Zeeland. Zeewater wordt binnengelaten in een gebied achter de duinen. In het voorjaar verdampt het water. In het zoute landschap dat achterblijft, kunnen planten moeilijk ontkiemen. De openheid is perfect voor grondbroeders als de strandplevier.

Zomertortel / Hans Peeters Zomertortel / Hans Peeters

Operatie zomertortel

Een gever die anoniem wil blijven, doneerde € 4.000 voor de zomertortel. Met dit prachtige bedrag kunnen vele hectaren worden ingezaaid als voedselveldjes. Hier vinden de zomertortels volop zaden van onkruid en granen. Het voedsel geeft deze kwetsbare soort een betere kans om te overleven in Nederland. Ook andere soorten profiteren van de veldjes.

Landschap Onnerpolder / Fred van Diem Landschap Onnerpolder / Fred van Diem

Redding voor de Onnerpolder

In de Groningse Onnerpolder zetten zes boeren zich in voor de weidevogels. Een investeerder stelde ook de laatste 20 hectaren veilig voor de toekomst. Een prachtige zet! Wie dit inspirerende voorbeeld wil volgen, kan deelnemen in het Rijke Weide Vogelfonds. Het fonds is speciaal opgericht om belangrijke weidevogelgebieden te beschermen.

Steenuiltjes Winterswijk Beleef de Lente Steenuiltjes Winterswijk Beleef de Lente

Beleef de Lente in de Klas

Een oud-onderwijzer doneerde ruim € 18.000 aan Vogelbescherming. We besloten het in te zetten voor ‘Beleef de Lente in de Klas’. Deze website maakt het leerkrachten heel makkelijk om les te geven over vogels en natuur: live-beelden, video-clipjes, gratis lesmateriaal en heel veel tips. Dankzij deze gift en de steun van verschillende fondsen en stichtingen hebben de site en het lesmateriaal een complete make-over gekregen.

Roerdomp / Shutterstock Roerdomp / Shutterstock

Roerdomp in de Wieden

In natuurgebied de Wieden in Overijssel is het leefgebied van de roerdomp verbeterd. Een heel scala van planten en dieren profiteerde ervan mee. Het project was mogelijk dankzij de steun van onze leden en een royale donatie van de Stichting Zabawas. Een grote gift van € 7.500 maakte de financiering compleet.

Kluut / Shutterstock Kluut / Shutterstock

Zoutpannen in Larache

Een schenker die graag anoniem wil blijven, gaf € 20.000 voor de zoutpannen in Larache (Marokko). Dit gebied is een cruciale pitstop voor onze trekvogels. Met de gift heeft lokale Birdlife Partner GREPOM een coöperatie opgezet, die de zoutpannen van Larache duurzaam beheert. Inmiddels stroomt het zeewater weer door de bekkens en de vogels keren terug.

Grutto / Birdphoto Grutto / Birdphoto

Samen voor de grutto

Op initiatief van weidevogelboer Teunis Jacob Slob gaf Veelzijdig Boerenland € 11.000 voor de grutto. Hun collega-boeren in Senegal kunnen daarmee zorgen dat de overwinterende grutto’s voldoende rust en voedsel vinden. Een prachtig voorbeeld van internationale samenwerking. Samen voor de grutto, van achtertuin tot Afrika!

Gierzwaluw / Shutterstock Gierzwaluw / Shutterstock

Nestruimte voor gierzwaluwen

Een gulle gever doneerde € 1.050 voor de gierzwaluwen. De vogelwerkgroep in zijn woonplaats Zutphen kon het geld goed gebruiken en plaatste gierzwaluwtillen. Zo kregen de vogels meer nestruimte waar zij hun jongen veilig kunnen grootbrengen. Nu kan Zutphen blijven genieten van deze prachtige vogels en hun zomerse geluid.