Navigatie overslaan
Boerenzwaluw / Jouke Altenburg

Boerenzwaluw / Jouke Altenburg

Inspiratie

Een grote gift kan op talloze manieren het verschil maken voor de vogels. Uw wensen staan daarbij centraal. Ter inspiratie vindt u hieronder enkele projecten die zijn uitgevoerd dankzij de steun van andere grote gevers.

Persoonlijk contact

Sandra Peters, Adviseur bijzondere giften
Neem contact met mij op

 

 

Grutto / Rafael Martig

Boerenland: Weidevogelkunst

Kunstenaar en bioloog Rafael Martig maakte zeven bijzondere portretten van weidevogels uit de collectie van Het Natuurhistorisch Museum. U kunt ze bewonderen – en kopen! – in het museum; de expositie ‘Vervlogen tijden?’ duurt van 19 september tm 29 november 2020. U steunt er de vogels mee, want voor elk verkocht schilderij doneert Rafael € 500 voor de weidevogels.

Logo Operatie Zomertortel

Boerenland: dierentuinen helpen mee

Via Stichting de Harpij kunnen medewerkers van Nederlandse en Belgische dierentuinen kennis en ervaring uitwisselen. Elke deelnemer aan een congres of workshop betaalt één euro extra. Eens per jaar wordt gestemd onder welke natuurprojecten het opgespaarde bedrag wordt verdeeld. In 2020 viel Operatie Zomertortel in de prijzen. Dierentuinmedewerkers, bedankt!

Zomertortel / Hans Peeters

Boerenland: de zomertortel

Een gever die anoniem wil blijven, besloot € 4.000 te doneren voor de zomertortel. Met dit prachtige bedrag kunnen vele hectaren worden ingezaaid als voedselveldjes. Hier vinden de zomertortels volop zaden van onkruid en granen. Het voedsel geeft deze kwetsbare soort een betere kans om te overleven in Nederland. Ook andere soorten profiteren van de veldjes.

Zonnepomp

Weidevogels: een duurzame gift

Ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag deed Jacob Brussee een duurzame gift voor de weidevogels: een pomp op zonne-energie. Een weidevogelboer gebruikt die nu om het waterpeil in zijn greppels hoog te houden. Dankzij de pomp blijft het water constant op het juiste niveau. In de drassige slootkanten vinden de weidevogels volop voedsel.

Grutto / Shutterstock

Weidevogels: natte voeten in de Pine

In het Friese weidevogelgebied Idzega ligt de polder De Pine. Dankzij een grote gift kon hier een enorme ‘greppel-plasdras’ worden aangelegd. Het waterpeil in een centrale sloot wordt tijdens het broedseizoen extra hoog gehouden. Via een stelsel van buizen lopen de greppels van de aanliggende percelen dan ook vol met water. In al die nattigheid voelen de weidevogels zich heerlijk thuis.

Landschap Onnerpolder / Fred van Diem

Weidevogels: redding voor Onnerpolder

In de Groningse Onnerpolder zetten zes boeren zich in voor de weidevogels. Een investeerder stelde ook de laatste 20 hectaren veilig voor de toekomst. Een prachtige zet! Wie dit inspirerende voorbeeld wil volgen, kan deelnemen in het Rijke Weide Vogelfonds. Het fonds is speciaal opgericht om belangrijke weidevogelgebieden te beschermen.

Steenuiltjes Winterswijk Beleef de Lente

Mensen betrekken: Beleef de Lente in de Klas

Een oud-onderwijzer doneerde ruim € 18.000 aan Vogelbescherming. We besloten het in te zetten voor ‘Beleef de Lente in de Klas’. Deze website maakt het leerkrachten heel makkelijk om les te geven over vogels en natuur: live-beelden, video-clipjes, gratis lesmateriaal en heel veel tips. Dankzij deze gift en de steun van verschillende fondsen en stichtingen hebben de site en het lesmateriaal een complete make-over gekregen.

Kievit / Shutterstock

Weidevogels: een bijzondere gift

Greet en Diederick Meyer uit Roosendaal vierden feest en vroegen familie en vrienden om een bijdrage voor de weidevogels. Ze brachten maar liefst € 1.000 bij elkaar. Helaas bleek snel daarna dat Greet ernstig ziek was en op 25 november 2016 overleed zij. Met de gift helpen we een weidevogelboer om nog beter te zorgen voor de weidevogels op zijn land. We hebben dit bijzondere verhaal met hem gedeeld.

Vogelboom Balanites aegyptiaca / Danielle van Oijen

Internationaal: vogelbomen in de Sahel

Na het grote succes van Living on the Edge wil Vogelbescherming door met het ‘vergroenen’ van belangrijke vogelgebieden in de Sahelzone. Bij het Lac de Mâl in Mauritanië willen we – samen met de lokale bevolking – het landschap herstellen en zorgen voor meer ‘vogelbomen’. De ASN Foundation heeft € 15.000 toegezegd voor dit project. Een mooie stap op weg naar ons doel! Helpt u ook mee?

Vogelboom Faidherbia albida / Danielle van Oijen

Internationaal: nóg meer vogelbomen

Schrijfster Geertje Couwenberg en yogadocente Jasmijn Koelink organiseren schrijf- en stilteretraites in Klooster Huissen bij Nijmegen. In 2018 en 2019 geven zij per deelnemer € 5 voor het project ‘vogelbomen’ rond Lac de Mâl in Mauritanië. Kloosterdirecteur Aalt Bakker verdubbelt dat bedrag. We zijn erg blij met zo veel betrokkenheid.

Roerdomp / Shutterstock

Belangrijke vogelgebieden: roerdomp

In natuurgebied de Wieden in Overijssel hebben we het leefgebied van de roerdomp verbeterd. Een heel scala van planten en dieren profiteerde ervan mee. Het project was mogelijk dankzij de steun van onze leden en een royale donatie van de Stichting Zabawas. Een grote gift van € 7.500 maakte de financiering compleet; de werkzaamheden zijn eind 2017 afgerond!

Kluut / Shutterstock

Internationaal: grote gift voor Larache

Een schenker die graag anoniem wil blijven, gaf € 20.000 voor de zoutpannen in Larache (Marokko). Dit gebied is een cruciale pitstop voor onze trekvogels. Met de gift heeft lokale Birdlife Partner GREPOM een coöperatie opgezet, die de zoutpannen van Larache duurzaam beheert. Inmiddels stroomt het zeewater weer door de bekkens en de vogels keren terug.

Grutto / Birdphoto

Weidevogels: samen voor grutto’s

Op initiatief van weidevogelboer Teunis Jacob Slob gaf Veelzijdig Boerenland € 11.000 voor de grutto. Hun collega-boeren in Senegal kunnen daarmee zorgen dat de overwinterende grutto’s voldoende rust en voedsel vinden. Een prachtig voorbeeld van internationale samenwerking. Samen voor de grutto, van achtertuin tot Afrika!

Gierzwaluw / Shutterstock

Stadsvogels: gift voor gierzwaluwen

Een gulle gever doneerde € 1.050 voor de gierzwaluwen. De vogelwerkgroep in zijn woonplaats Zutphen kon het geld goed gebruiken en plaatste gierzwaluwtillen. Zo kregen de vogels meer nestruimte waar zij hun jongen veilig kunnen grootbrengen. Nu kan Zutphen blijven genieten van deze prachtige vogels en hun zomerse geluid.

Tapuit / Jelle de Jong

Belangrijke vogelgebieden: tapuit

Een schenker die anoniem wil blijven, gaf € 11.300 voor de tapuiten in het Aekingerzand. Met dat geld konden we in 2016 hun nesten beschermen, een noodgreep om uitsterven te voorkomen. In de jaren erna werd de bescherming voortgezet, met positieve resultaten voor de vogels.