Inspiratie

Kijk voor mogelijke projecten waar u substantieel aan kunt bijdragen of laat u inspireren door een aantal recente voorbeelden van grote giften.

Internationaal: grote gift voor Larache

Een schenker die graag anoniem wil blijven, gaf 20.000 euro voor de zoutpannen in Larache (Marokko). Dit gebied is een cruciale pitstop voor onze trekvogels. Met de gift zet lokale Birdlife Partner GREPOM een coöperatie op, die de zoutpannen van Larache duurzaam beheert. Geeft u ook voor de zoutpannen?
Elk bedrag is welkom!

Weidevogels: samen voor grutto’s

Op initiatief van weidevogelboer Teunis Jacob Slob gaf Veelzijdig Boerenland 11.000 voor de grutto. Hun collega-boeren in Senegal kunnen daarmee zorgen dat de overwinterende grutto’s voldoende rust en voedsel vinden. Een prachtig voorbeeld van internationale samenwerking! Wilt u ook weidevogels helpen?
Elk bedrag is welkom!

 

Stadsvogels: gift voor gierzwaluwen

Een gulle gever doneerde 1.050 euro voor de gierzwaluwen. De vogelwerkgroep in zijn woonplaats Zutphen kan het geld goed gebruiken en plaatst gierzwaluwtillen. Zo krijgen de vogels meer nestruimte waar zij hun jongen veilig kunnen grootbrengen. Wilt u de gierzwaluwen ook helpen?
Dat kan met een gift

 

Belangrijke vogelgebieden: tapuit

Een schenker die anoniem wil blijven, geeft 11.300 euro voor de tapuiten in het Aekingerzand. Met dat geld kunnen we in 2016 hun nesten beschermen, een noodgreep om uitsterven te voorkomen. Helpt u mee om het leefgebied van de tapuit voor een langere duur te herstellen?
Elk bedrag is welkom!

 

Persoonlijk contact

U kunt met Sandra bespreken wat uw wensen zijn. Zij gaat dan op zoek naar een passende bestemming voor uw gift. Ook kan zij u in contact brengen met onze inhoudelijke experts.

Sandra Peters, adviseur Bijzondere giften
030-69 37 741 of 06-12 176 257
Neem contact met mij op