Navigatie overslaan
stadsvogeladviseurs van Vogelbescherming

Stadsvogeladviseur

Gaat de vogelstand in jouw woonomgeving je aan het hart en wil je een actieve rol vervullen bij het vogelvriendelijk maken en houden van jouw eigen stad? Dan is de functie van Stadsvogeladviseur misschien wel iets voor jou! Als Stadsvogeladviseur maak je deel uit van een landelijk netwerk en word je begeleid vanuit Vogelbescherming.

Stadsvogeladviseurs voorzien gemeentes, bedrijven en andere organisaties in hun eigen omgeving van advies voor een prettige leefomgeving voor mens en dier. Voor sommige vogelsoorten is de bebouwde kom het belangrijkste deel van hun leefgebied. Dat is dan ook de plaats waar bescherming van deze soorten het meest zinvol is.

Functie

Als vrijwillige Stadsvogeladviseur voor Vogelbescherming zet je je in voor het behoud van een aantrekkelijke leefomgeving voor vogels en mensen. Daartoe leg je een lokaal netwerk van relevante contacten binnen de gemeente aan, en voorzie je deze contacten en bewoners op verschillende manieren (maar vooral onderbouwend en op een positieve toon) van informatie en advies. Bovendien houd je op lokaal niveau in de gaten wat er in jouw regio speelt op het gebied van stadsvogels en communiceer je aandachtspunten naar Vogelbescherming.

Doel

 • De leefomgeving voor stadsvogels, en daarmee onze eigen leefomgeving, leefbaarder maken.
  Vergroten van de bewustwording van de aanwezigheid en het belang van stadsvogels en wat er voor hen gedaan kan worden.
 • Lokaal 'een vinger aan de pols houden'.

Locaties waar de Stadsvogeladviseur actief is

In het stedelijk gebied bij gemeenten, wijkraad, burgers, woningbouwcoöperaties, werkgroepen en andere relevante partijen in de directe omgeving.

Profiel

 • Gedegen (stads-)vogelkennis.
 • Communicatief sterk.
 • Goed zelfstandig kunnen werken.
 • Leuk vinden om te netwerken.
 • Kennis over de maatregelen om steden vogelvriendelijk in te richten is een pré.

Wat biedt Vogelbescherming Nederland

 • Jaarlijks worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn inhoudelijk van aard en hebben daarnaast tot doel om het Stadsvogeladviseursnetwerk te versterken.
 • Coördinatie en begeleiding.
 • Geregeld contact tussen Vogelbescherming Nederland en vrijwilliger.
 • Vrijwilligers worden op de hoogte gehouden van het werk van Vogelbescherming.
 • Eindejaarsgeschenk.
 • Korting in de winkel.
 • Onkostenvergoeding.
 • Vrijwilligersdag.

Vogelbescherming zorgt er voor dat alle randvoorwaarden aanwezig zijn om het werk goed en gemotiveerd uit te kunnen voeren.

Interesse?

Versterk ons team en help mee om samen te werken aan een leefbare stad voor vogels.

Marianne Bleijenberg-Platel, medewerker Vogelbescherming
Neem contact met mij op