Navigatie overslaan
Spreeuw / Jouke Altenburg

Geef de vogels een stem

Waar worden windmolens geplaatst? Wordt er ‘natuurinclusief’ gebouwd? Worden bermen gemaaid of mogen ze groeien en bloeien? Veel beslissingen van gemeenten hebben grote invloed op de vogels en de natuur in uw omgeving. Daarom is het belangrijk om op 16 maart uw stem uit te brengen op de partij met de beste plannen voor vogels en natuur. Maar hoe weet u welke partij dat is?

Bekijk de verkiezingsprogramma’s

Elke partij geeft haar plannen weer in een verkiezingsprogramma. Deze programma’s zijn te lezen op de websites van de partijen. Let bijvoorbeeld op plannen voor vergroening van de gemeente, natuurvriendelijke oevers en bermen, natuurinclusief bouwen, subsidie voor groene daken en gevels en plaatsing van windmolens buiten vogelgebieden.

Vraag het de partijen

Komt u er niet uit met de verkiezingsprogramma’s? U kunt het de kandidaten ook vragen, bijvoorbeeld tijdens een lokaal verkiezingsdebat, via sociale media of gewoon in een mailtje naar de partijen.

Doe de Stemwijzer

Op stemwijzer.nl kunt u de standpunten van lokale partijen met elkaar vergelijken. Aan het eind van de stemwijzer kunt u ervoor kiezen om groene thema’s zwaarder te laten wegen. Helaas is deze Stemwijzer nog niet voor alle gemeenten beschikbaar. Sommige gemeenten brengen wel een eigen stemhulp uit.

Waarom is uw stem voor de natuur zo belangrijk?

Wie wil er niet wonen in een groene wijk? Natuur inspireert, verwondert en ontspant ons, contact met de natuur is goed voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het groen zorgt voor schaduw in hete zomers en vermindert wateroverlast bij hevige regenval. Toch staat de natuur onder druk door de uitdagingen van deze tijd, zoals woningnood of de energietransitie. Veel soorten dieren en planten nemen sterk in aantal af.

Dat heeft niet alleen gevolgen voor ons woongenot; we hebben nog veel meer te danken aan de natuur. Ons voedsel bijvoorbeeld komt direct of indirect uit de natuur. En bomen en bossen helpen in de strijd tegen klimaatverandering. Veel redenen dus om te stemmen op een partij die zich inzet voor de ‘Basiskwaliteit Natuur’, dat wil zeggen dat er niet alleen ruimte is voor de natuur in natuurgebieden, maar overal waar we wonen, werken en leven.

Meer doen?

Wilt u meer doen dan alleen uw stem uitbrengen? De campagnes van de partijen bieden veel kansen om het belang van de natuur onder de aandacht te brengen. Lees hier wat u kunt doen in de aanloop naar de verkiezingen.

En ook na de verkiezingen zijn er volop mogelijkheden om op te komen voor een natuur- en vogelvriendelijk beleid. Lees hier wat u kunt doen na de verkiezingen.

Ook jouw gemeente vogelvriendelijk

In de periode rond de gemeenteraadsverkiezingen worden er nieuwe plannen gemaakt en campagnes gevoerd. De perfectie tijd dus om te lobbyen voor vogels en natuur. Samen kunnen we alle 352 gemeenten bereiken. Help je mee?

Lees wat u kunt doen

Vogels in de stad

Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het stedelijk groen; ook gezond voor mensen.

Doe iets voor de vogels in de stad