Navigatie overslaan
Huismus / Shutterstock Toon alles in de buurt

Vogels en vleermuizen in Tilburg

Gemeente Tilburg geeft het goede voorbeeld aan andere gemeenten, door in eigen bouwprojecten vogels en vleermuizen bewust plek te bieden. In een aantal expertmeetings worden ook andere partijen – van bouwbedrijven en woningcorporaties tot projectontwikkelaars en architecten – gestimuleerd om mee te doen. Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging geven advies en kunnen materialen beschikbaar stellen door financiering van de provincie Noord-Brabant.

De eerste concrete projecten zijn intussen al in beeld als gevolg van dit beleid. Komende zomer realiseert Honk Vastgoedontwikkeling bijvoorbeeld het project The Commons in Tilburg Reeshof. De toekomstige bewoners daarvan zijn enthousiast en willen de natuur graag een handje helpen. Op dit moment wordt geïnventariseerd hoe vogels en vleermuizen het best een plekje kunnen krijgen in de gevels.

Start

Februari 2017

Samen met

Vogelbescherming, de Zoogdiervereniging en de gemeente Tilburg

Locatie

Tilburg

Meer weten?

Vogelbescherming werkt hard aan een beter leefbare stad voor vogels en mensen. Vogels zijn een soort graadmeter: gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het groen in de omgeving. Mensen die in een groene omgeving wonen, voelen zich beter en zijn gezonder. Aangezien 95% van de Nederlanders in de bebouwde kom woont, is er reden genoeg om goed te zorgen voor de vogels en het groen in de stad. Lees verder.

Helpt u mee?

Gierzwaluwen zijn steeds meer aangewezen op nestgelegenheid die wij creëren. Moderne gebouwen bieden weinig ruimte voor hun nesten. In veel steden zijn vrijwilligers actief die nestkasten ophangen. Wij helpen mee om de kasten te kopen en te plaatsen, u ook?

Doneer nu