Navigatie overslaan
Vlieland / Anne-Lieke Struijk Toon alles in de buurt

Vogelkijkhut en broedeilandjes

Vogelbescherming verbetert samen met andere natuurorganisaties de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het Waddengebied. Tegelijk stimuleren we het genieten van vogels zonder ze verstoren. Dat doen we onder de noemer Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen.

De Kroon’s Polders op Vlieland zijn in dat kader nu nóg mooier gemaakt voor natuurliefhebbers. Natuurbeleving gaat hier hand in hand met natuurbescherming, want er is een fonkelnieuwe vogelkijkhut gebouwd vanwaar je uitkijkt op nieuw aangelegde broedeilandjes, speciaal voor sterns.

Start

Het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen wordt uitgevoerd van 2013 tot en met 2018. Meer informatie hier.

Samen met

Het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ruim drie miljoen euro van het Waddenfonds. Vogelbescherming realiseerde dit project in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer en andere natuurorganisaties in het Waddengebied

Locatie

Kroon's Polders, Vlieland

Meer weten?

De Kroon’s Polders op het westelijke gedeelte van Vlieland zijn tussen 1898 en 1934 aangelegd onder leiding van opzichter P.A. Kroon van Rijkswaterstaat om te voorkomen dat het eiland tijdens een zware storm in tweeën zou breken. De vier kleine polders vormen een belangrijk gebied voor planten en vogels. Er broeden meer dan 60 vogelsoorten zoals eidereenden, lepelaars, kluten en aalscholvers. Lees meer over Kroon's Polders.

Helpt u mee?

Het Waddengebied is een van de belangrijkste pleisterplaatsen langs de vogeltrekroute van het noorden naar Afrika. Trekvogelbescherming is pas zinvol als de belangrijkste plekken langs de gehele route veilig zijn. Daarom beschermt Vogelbescherming ook in West-Afrika leefgebied voor trekvogels zoals rosse grutto’s. Helpt u mee?

Doneer nu