Navigatie overslaan
rietmoeras-Drontermeer Toon alles in de buurt

Roerdompen in het Drontermeer

Op de oevers van het Drontermeer, ten westen van Kampen is 8 hectare nieuw rietmoeras aangelegd. Het doel: nieuw leefgebied creëren voor de roerdomp en de grote karekiet. Deze 8 hectare rietmoeras is het eerste deel van een ongeveer 43 hectare groot nieuw rietmoeras bij het Drontermeer. De aanleg is mede mogelijk gemaakt door een LIFE-subsidie van de Europese Unie. Het hele gebied is afgelopen jaar ook definitief toegevoegd aan het bestaande Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. In totaal wordt ruim 350 hectare nieuwe deltanatuur gerealiseerd met de aanleg van Reevediep. In het eerste jaar in 2017 broedde er meteen een roerdomp, een mooi succes.

De projectorganisatie van Ruimte voor de Rivier die dit stuk nieuwe natuur heeft aangelegd, maakte dankbaar gebruik van de aanwezige kennis bij Vogelbescherming. Vogelbescherming organiseert themadagen en verspreidt brochures met laagdrempelige praktische informatie voor o.a. terreinbeheerders en beleidsmedewerkers. Deze manier van kennis delen slaat aan bij de betrokkenen, lees daarover hier meer.

Samen met

projectorganisatie Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Locatie

Drontermeer

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie over de roerdompen en andere moerasvogels in het Drontermeer.

Helpt u mee?

Wilt u meer weten over goede maatregelen voor de roerdomp, klik dan hier.