Navigatie overslaan
Grote karekiet / Agami Han Bouwmeester Toon alles in de buurt

Reddingsplan grote karekiet

Voor het reddingsplan grote karrekiet in de Loosdrechtse Plassen, werden op enkele plekken rietkragen hersteld, bomen verwijderd en gaasrasters geplaatst die het riet tegen recreanten en ganzen moesten beschermen. Omwonenden werd de kwetsbaarheid van deze parel der plassen duidelijk gemaakt.

Met resultaat: in 2016 nam het aantal grote karekieten er voor het eerst sinds land niet verder af. Maar we zijn hier nog niet klaar. En we willen ook dat andere bolwerk veiligstellen: de noordelijke Randmeren. Naast acute maatregelen om riet te beschermen en te herstellen, zijn ook ietwat saai klinkende zaken nodig, zoals een knelpuntanalyse, onderzoek en monitoring. En ook dit jaar willen we een paar vogels een datalogger meegeven. Zonder onderzoek en analyse is het onmogelijk om effectieve beschermingsmaatregelen te nemen!

Start

In 2015 in het kader van het Actieplan Bedreigde Vogels.

Samen met

Werkgroep Grote Karekiet Vechtplassen en Vogelbescherming Nederland

Locatie

Loosdrechtse Plassen

Meer weten?

In 2016 zijn zeven grote karekieten die gebroed hadden in de Loosdrechtse Plassen van een klein dataloggertje voorzien. Lees verder.

Helpt u mee?

Om de grote karekiet te redden heeft Vogelbescherming een actieplan opgesteld. Ons doel: over 8 jaar een gezonde populatie van 400 paar. Met uw gift kunnen we deze unieke moerasvogel voor ons land behouden. Helpt u mee?

Doneer nu