Navigatie overslaan
Oeverzwaluw / Agami Toon alles in de buurt

Oeverzaluwwand Landgoed ‘Aldegea’

Recentelijk is de inrichting van een natuurontwikkelingsproject in Ruigahuizen afgerond, waarmee bijgedragen wordt aan het voortbestaan van het specifieke halfopen kleinschalige cultuurlandschap van Gaasterland en wordt de flora en fauna versterkt. Tijdens de inrichtingswerkzaamheden van een poel zijn oeverzwaluwen actief geweest met nestbouw. Daarom is besloten geschikte broedgelegenheid voor de zwaluwen te ontwikkelen en deze te combineren met een winterverblijf voor vleermuizen. Deze werkzaamheden zijn gecombineerd met de afronding van de inrichting van het landgoed, waardoor de kosten beperkt bleven. Een informatiebord langs het publiekstoegankelijke wandelpad maakt deze voorziening nog aantrekkelijker.

Samen met

Agrarische Natuurvereniging Bosk en Greide

Locatie

Ruigahuizen

Helpt u mee?

Oeverzwaluwen hebben niet alleen goede nestplaatsen nodig, maar ook bescherming onderweg van en naar hun overwinteringsgebied in Afrika. Helpt u ze beschermen tijdens die lange reis?

Doneer nu