Navigatie overslaan
Smient / Agami - Daniele Occhiato Toon alles in de buurt

Bescherming smient

Trekvogels komen elk jaar in grote getalen naar Nederland om hier te overwinteren. Zo ook de smient, waarvoor vooral Noord- en Zuid-Holland belangrijke pleisterplaatsen zijn tijdens de winter.’s Nachts graast deze eenden op weilanden en overdag is hij op het water te vinden, zoals de Gouwzee en de randmeren. Na een sterke toename van de soort, nemen de aantallen overwinteraars duidelijk af. Schrijnend dat zowel de provincie Noord- als Zuid-Holland toestemming geven smienten te schieten in het kader van schadebestrijding. Vogelbescherming heeft dat via juridische acties weten te voorkomen. Om verder afschot van de smient in Noord- en Zuid-Holland te voorkomen heeft Vogelbescherming samengewerkt met vogelwerkgroepen uit Noord-Holland. 

Samen met

Om verder afschot van de smient in Noord- en Zuid-Holland te voorkomen heeft Vogelbescherming samengewerkt met vogelwerkgroepen uit Noord-Holland. 

Start

Zowel tijdens de winter van 2014/2015 als tijdens die van 2015/2016 stapte Vogelbescherming naar de rechter om te voorkomen dat de smient 'vogelvrij' werd verklaard in Noord- en Zuid-Holland.

Locatie

Uitdam

Helpt u mee?

Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid voor ganzen en eenden die hier komen overwinteren. Vogelbescherming zet zich in om ervoor te zorgen dat zij hier welkom zijn. Helpt u mee om Nederland een veilige rustplek te laten zijn?

Doneer nu