Navigatie overslaan
Kluut met jong / Hans Peeters Toon alles in de buurt

Balgzandpolder

Vogelbescherming verbetert samen met andere natuurorganisaties de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het Waddengebied. Tegelijk stimuleren we het genieten van vogels zonder ze verstoren. Dat doen we onder de noemer Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen.

In de Balgzandpolder – in beheer bij Landschap Noord-Holland – is onder meer een nieuwe hoogwatervluchtplaats aangelegd voor vogels. Van achter een kijkscherm zijn vogels er vanaf een korte afstand te bewonderen. Vogelfotografen vinden er een verdiepte hut, waarmee je nog dichter bij de wad- en watervogels kan komen. Meer informatie over kosten en reserveren fotohut.

Samen met

Het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ruim drie miljoen euro van het Waddenfonds. Vogelbescherming realiseerde dit project in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Groninger Landschap.

Start

Het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen wordt uitgevoerd van 2013 tot en met 2018.  Meer informatie hier.

Locatie

Balgzandpolder

Helpt u mee?

Het Waddengebied is een van de belangrijkste pleisterplaatsen langs de vogeltrekroute van het noorden naar Afrika. Trekvogelbescherming is pas zinvol als de belangrijkste plekken langs de gehele route veilig zijn. Daarom beschermt Vogelbescherming ook in West-Afrika leefgebied voor trekvogels zoals rosse grutto’s. Helpt u mee?

Doneer nu