Navigatie overslaan
Arkemheen / Jelle de Jong Toon alles in de buurt

Arkemheen en Eemland

De graslanden van Arkemheen- Eemland zijn een groot ‘openluchtrestaurant’ voor weidevogels in Europa. Tientallen boeren in dit gebied helpen daaraan mee. In het Eemland liggen op wel vijftig stukken land greppels en voedselrijke ‘plasdrassen’, die speciaal voor de vogels zijn aangelegd. Veel boeren laten de randen langs hun weilanden en sloten staan en stellen het maaien in de broedtijd uit. Of ze maaien om nesten heen, nadat ze zijn getraceerd door vrijwilligers of een drone.

Locatie

Polder Arkemheen en Polder Eemland

Het beschermen van weidevogels hoort bij Arkemheen en Eemland. Dat vinden ook veel boeren uit de streek. Vogelbescherming Nederland helpt hen bij het nemen van beschermende maatregelen. Het doel: dit uitgestrekte gebied (in totaal 8000 hectare) verder ontwikkelen tot een topgebied voor weidevogels in Nederland.

Reservaten verbinden

Centraal in dit polderland liggen de twee grote weidevogelreservaten van Arkemheen en Eemland, respectievelijk beheerd door Staatsbosbeheer (1200 ha) en Natuurmonumenten (350 ha). Door de tussenliggende weilanden verder om te vormen naar bloem- en kruidenrijk grasland krijgen de reservaten een groter ommeland en onderling meer verbinding. Vogelbescherming Nederland biedt de boeren daarbij de helpende hand, ook in samenwerking met de andere natuurorganisaties en vrijwilligers.

Wij hebben in Eemland maar 350 hectare vogelgrasland, dat is een postzegel. Door de twee weidevogelkernen aan elkaar te verbinden, ontstaat een robuust leefgebied voor de weidevogels. De goed beheerde weilanden van de boeren spelen daarom een cruciale rol.

Beheerder Jan Roodhart van Natuurmonumenten

Hulp van/aan boeren

Veel boeren in de buitengebieden van Eemdijk, Bunschoten- Spakenburg, Eemnes, Hoogland en Nijkerk doen mee aan het weidevogelbeheer. Dankzij de campagne 'Red de Rijke Weide' van Vogelbescherming is er een plasdras aangelegd en we leveren kennis over de ontwikkeling van kruidenrijk grasland.

Voor boeren brengen weilanden met snelgroeiend Engels raaigras meer op. Dat gras is eiwitrijker en daardoor geven koeien meer liters melk. Maar zo’n monotone grasmat is ook insectenarm en daarom veel minder geschikt als broedgebied voor weidevogels. Willen we meer weilanden bloemrijk herinrichten en beheren, heeft de boer ook uw hulp nodig.

Help mee! Elke meter telt!

Aan dit project verbonden boeren

Fietsen door de polder

Als je in het voorjaar door het uitgestrekte polderlandschap van Arkemheen en de Eempolder fietst, word je verwelkomd door grutto’s. Hier zijn zij nog echt de koning van het weiland. Dit oer-Hollandse landschap, met zijn concert van vogelgeluiden, trekt mensen vanuit alle windstreken van het land. Je kunt hier wandelen en fietsen. Hieronder twee routes.

  1. Route Natuurmonumenten
  2. Route.nl