Navigatie overslaan
Visdief / Shutterstock Toon alles in de buurt

100 paar visdief!

Goede berichten uit het Eemmeer! Nadat Vogelbescherming en Natuurmonumenten in 2016 drie broedeilandjes herstelden, nestelen er maar liefst 100 paar visdieven! Binnenkort kunnen we daar veel jongen van verwachten!

Sterns houden van onbegroeide maar voldoende hoge eilanden, zandplaten en strandjes, bij voorkeur moeilijk bereikbaar voor predatoren en recreanten. Door het weghalen van vegetatie en aanbrengen van een schelpenlaag kunnen bestaande plekken verbeterd worden voor sterns en andere bodembroeders. Ook dat is in het Eemmeer gebeurd en met succes.

Start

2016

Samen met

Vogelbescherming en Natuurmonumenten – met financiële steun van de Stern Groep

Locatie

Eemmeer

Meer weten?

Het meest noordelijke eiland van de drie is in 2017 niet alleen in gebruik door eenden, ganzen en kokmeeuwen, maar hier zijn ook 39 nesten van visdieven aanwezig en nog enkele tientallen nestkuiltjes.

Op het middelste eilandje is het aantal visdiefnestjes nu 61 en ook hier zijn veel nestkuiltjes in de opgebrachte schelpen laag te vinden. Dat maakt dat er in mei precies 100 nesten werden geteld. En waarschijnlijk komt daar nog wel wat bij.

Ter vergelijking: vorig jaar broedde in dit gebied maar één paartje. Met zoveel nesten kan het niet anders dan dat we hier een explosie aan jonge visdiefjes kunnen verwachten; het broedsucces wordt in de gaten gehouden. Voor een vogel die alle steun nodig heeft, is dat een fantastisch resultaat!