Navigatie overslaan
Velduil / Shutterstock Alle berichten

Zorgenkinderen blauwe kiekendief en velduil in internationaal perspectief

Geplaatst op 30 juli 2020

Blauwe Kiekendief en velduil staan er helaas niet alleen in Nederland slecht voor, maar ook in veel andere Europese landen. Oorzaken van de achteruitgang verschillen echter per land, en bij de velduil bestaan er nog grote kennishiaten. Dit bleek tijdens de internationale expert meeting die GKA en Vogelbescherming vorig voorjaar in Groningen organiseerden. Voor wie er niet bij was, is nu een uitgebreide verslaglegging beschikbaar.

De bijeenkomst over velduil en blauwe kiekendief kende presentaties over status en trend van beide vogels in verschillende Europese landen, recente inzichten uit ecologisch onderzoek en verschillende aanpakken om de soorten te beschermen.

Naar aanleiding van de expert meeting organiseerde Darío Fernández-Bellon en zijn collega’s van University College Cork een enquête onder alle deelnemers over bedreigingen en beschermingsstrategieën. De opgehaalde informatie uit de enquête werd verwerkt tot de paper “Expert knowledge assessment of threats and conservation strategies for breeding Hen Harrier and Short-eared Owl across Europe” dat is verschenen in het tijdschrift Bird Conservation International. Jules Bos van Vogelbescherming en GKA-medewerker Tonio Schaub werkten er als co-auteurs aan mee.

Blauwe kiekendief / Jelle de Jong Blauwe kiekendief / Jelle de Jong

Afnemende trends

Zoals ook al tijdens de expert meeting bleek, komt uit de enquête duidelijk naar voren dat blauwe kiekendief en velduil bijna overal afnemende trends laten zien. In veel van de landen worden habitatverandering, voedselschaarste en intensivering van landbouw als belangrijke problemen voor de soorten beschouwd.

Soortmaatregelen nodig

Andere problemen zijn specifiek voor bepaalde landen, zoals illegale vervolging (blauwe kiekendief in het VK), of grootschalige bosaanplant in open heidegebieden (blauwe kiekendief in Ierland). Onder de geënquêteerde experts bestaat er overeenstemming over dat beschermde natuurgebieden alleen voor deze twee soorten onvoldoende bescherming bieden, en dat er dus proactieve, soortgerichte beschermingsmaatregelen nodig zijn. Voorbeelden daarvan zijn nestbescherming tegen landbouwwerkzaamheden en predatie, bescherming tegen vervolging en specifieke maatregelen om de kwaliteit van het leefgebied te verbeteren.

Alles over akkervogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over akkervogels.

Download factsheets

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer