Navigatie overslaan
Kleine mantelmeeuw / Hans Peeters Alle berichten

Wetenschap en bescherming

Geplaatst op 5 maart 2014

De RSPB, BirdLife Partner in het Verenigd Koninkrijk, zet haar wetenschappelijke werk in de etalage. De vereniging heeft een Centre for Conservation Science opgericht, waar al het onderzoekswerk van de RSPB gelezen en bekeken kan worden en waar contacten gelegd kunnen worden en nieuwe ideeën gedropt.

Dr. Stuart Butchard, hoofd Wetenschap bij BirdLife is in zijn nopjes met het Centre for Conservation Science, een initiatief van de RSPB. Een groot aantal onderzoeksprojecten van de RSPB wordt immers uitgevoerd samen met BirdLife of met Partners zoals Vogelbescherming Nederland. De RSPB zelf heeft een lange (vijftig jaar!) en indrukwekkende geschiedenis in wetenschappelijk onderzoek. Zo lopen er onder meer onderzoeken naar klimaatverandering, bestrijding van exoten, voorkomen van vogelsterfte door visserij en de effectiviteit van beschermde vogelgebieden.

Drones om vogels te tellen

In het Verenigd Koninkrijk, maar ook op tal van plaatsen in het buitenland werken de zestig wetenschappers van de RSPB momenteel aan nieuwe spannende projecten. Zoals het bekijken met camera's en GPS-trackers van het effect van windparken op kleine mantelmeeuwen. Of het inzetten van drones met infrarood-camera's om vogels te tellen. Ander onderzoek richt zich op het vinden van de oorzaak van de achteruitgang van de zomertortel, de kievit en de Indische oorgier.

Dr. David Gibbons, hoofd van het nieuwe Centrum: "Deze projecten zijn fantastische voorbeelden van onderzoekers die met behulp van de nieuwste technologie achterhalen waarom soorten afnemen en hoe we ze kunnen redden."