Navigatie overslaan
Windmolens en kluten / Michiel Locker - Fotogalerij Alle berichten
Windmolens en kluten / Michiel Locker - Fotogalerij

Door Fred Wouters
Directeur Vogelbescherming

Waar wel en waar niet?

Geplaatst op 24 december 2020

Vogelbescherming krijgt veel vragen over ons standpunt inzake windturbines. Directeur Fred Wouters licht onze keuze toe: een genuanceerde benadering.

Is Vogelbescherming voor of tegen windturbines?

“Was het maar zo simpel. Ons standpunt is: we zijn vóór verduurzaming, maar de gekozen klimaatoplossingen mogen niet ten koste gaan van biodiversiteit. Bij windturbines gaat het dan niet alleen om vogels die zich dood vliegen tegen de wieken. Belangrijk is ook de schade die ontstaat door de hele infrastructuur rondom windturbines. Dat is vaak een grote aanslag op het leefgebied van veel dieren.”

Waarom is dit nu actueel?

“Nederland zoekt naarstig naar manieren om per 2030 aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen. Dertig ‘energieregio’s’ hebben van de landelijke overheid de opdracht gekregen om ruimte te vinden voor de opwekking van wind- en zonne-energie. Nu de conceptplannen openbaar worden, blijkt dat beschermde natuurgebieden op grote schaal benoemd zijn als ‘mogelijke plaatsingslocatie’. Dat vinden we een hele slechte keuze, omdat we niet alleen in een klimaatcrisis zitten, maar óók de soortenrijkdom zwaar onder druk staat. Daarom trekken we nu aan de bel, voor en achter de schermen.”

Windmolen en ganzen / Shutterstock Windmolen en ganzen / Shutterstock

Is het alleen maar ‘njet’?

“Om te beginnen, een voortvarende aanpak van de klimaatcrisis is heel hard nodig. Veel vogelsoorten lijden onder de opwarming van de aarde. Denk alleen al aan wat hogere waterstanden in de Waddenzee kunnen betekenen. Miljoenen vogels kunnen de klos zijn als dat verder doorzet. Geen plekken meer om eten te vinden en om te rusten. De vraag die op tafel ligt, is waar én hoe je duurzame energie opwekt.” 
 
“Op ons verzoek wordt er een actuele kansenkaart voor Nederland gemaakt waarop staat welke plekken, vanuit vogelbelang, het meest geschikt zijn voor windmolens; dus waar energie uit wind gewonnen kan worden. Ook zien wij mogelijkheden voor nieuwe natuur in combinatie met duurzame energie. Dat is pas groene energie! En kijk naar die plekken waar al veel menselijke activiteiten plaatsvinden en duurzame energie goed te combineren valt, zoals op daken, bedrijventerreinen en langs snelwegen. Kortom, er zijn genoeg alternatieven. Ook als die wat duurder zijn, vinden wij dat dat daarvoor moet worden gekozen.” 

Meer weten over windenergie en vogels?

Wilt u meer weten of windenergie en vogels en hoe Vogelbescherming daar tegenover staat? Lees hier verder.

Geef voor vogels

Vogels zijn er altijd en bijna overal. Ze bezorgen ons plezier en blijven ons verwonderen. Toch is de aanwezigheid van vogels niet vanzelfsprekend. Veel vogels hebben het moeilijk of dreigen zelfs uit ons land te verdwijnen. Help ook mee.

Doneer nu

Meer verhalen .... in Vogels

Vogels is het tijdschrift voor onze leden, met prachtige fotoreportages en opmerkelijke verhalen. Een scala aan groot en klein nieuws, over vogels, kijk- en excursietips en nog veel meer. Word lid en ontvang
Vogels 5x per jaar.

Lees meer