Navigatie overslaan
Vink / Pixabay Alle berichten

Vijf jaar Jaarrond Tuintelling: de resultaten

Geplaatst op 16 april 2020

Een gebied van 11 keer de Oostvaardersplassen. Zo groot zijn alle Nederlandse tuinen bij elkaar. Dat is een enorm gebied waar veel dieren van afhankelijk zijn. Denk aan koolmezen en vinken, maar ook aan de dagpauwoog, egel en bruine kikker. De Jaarrond Tuintelling probeert in kaart te brengen welke soorten dat zijn, in welke aantallen en hoe ze zich bewegen. Dat is noodzakelijk om goede bescherming voor al deze soorten van de grond te krijgen.

Wie in zijn tuin om zich heen kijkt, ziet veel vliegen, zoemen en bewegen. Er zijn veel waarnemingen, maar dat betrof nauwelijks systematisch verzamelde gegevens van de verschillende diersoorten die in onze tuinen leven. Naast de jaarlijkse eenmalige publiekstellingen, zoals de Nationale tuinvogeltelling en de Tuinvlindertelling, vond geen monitoring plaats van het dierenleven in tuinen. Daarom is in 2015 de Jaarrond Tuintelling gestart.

De afgelopen 5 jaar werden bij de Jaarrond Tuintelling gemiddeld per jaar 793.308 waarnemingen doorgegeven door 3.375 tellers. In de zomer, vanaf de week van 22 juni vinden de meeste bewegingen in de tuinen plaats. De tellers zien in deze periode de meeste soorten. Logisch, het barst dan van het jonge leven in de natuur.

Koolmees / Jelle de Jong Koolmees / Jelle de Jong Koolmees / Jelle de Jong

Resultaten vogels

Bij de Jaarrond Tuintelling worden vooral veel vogels geteld, waarbij opvalt hoe belangrijk de tuinen voor vogels in de winter zijn. Daar vinden ze dan het voedsel dat in het buitengebied op begint te raken. Zo is het aantal vinken in de winter 6 keer hoger dan in de lente (3 per tuin versus 0,5 per tuin). Koolmees (85% van de tuinen), merel (84%) en pimpelmezen (70%) worden het vaakst geteld.

Kolibrievlinder / Pixabay Kolibrievlinder / Pixabay Kolibrievlinder / Pixabay

Vlinders en andere soorten

Na de vogels worden er voornamelijk vlinders geteld. Wat hierbij opvalt zijn de regionale verschillen. Zo zijn er in 2019 in het noorden van het land meer kleine vossen gezien dan in het midden en zuiden. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de hete zomer toen, in het noorden lagen de temperaturen iets lager waardoor de brandnetels waar kleine vossen afhankelijk van zijn er iets beter bij stonden.

Bij de andere soortgroepen werden vooral de egel (51% van de tuinen), bruine kikker (44%), kolibrievlinder (34%) en lantaarntje (een libelle, 24% van de tuinen) gezien.

Egel / Pixabay Egel / Pixabay Egel / Pixabay
Logo Jaarrond tuintelling Logo Jaarrond tuintelling

De toekomst

Vijf jaar Jaarrond Tuintelling smaakt naar meer. Hoe langer de Jaarrond Tuintelling doorloopt hoe beter inzicht het geeft in de lange termijn trends. Deze zijn belangrijk voor het signaleren van veranderingen, waarop het beschermen van deze soorten aangepast kan worden. Bovendien levert het op den duur informatie op over soorten die minder vaak gezien worden.

Om deze data te kunnen blijven verzamelen is de Jaarrond Tuintelling continue op zoek naar tellers. Benieuwd hoe u mee kunt doen?
Kijk op www.tuintelling.nl.

De Jaarrond Tuintelling is een initiatief van Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek, Zoogdiervereniging, EIS, RAVON, FLORON en de Vlinderstichting.

Web-app MijnTuinvogeltelling

Meedoen met de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling wordt nog leuker met web-app MijnTuinvogeltelling. De web-app helpt je de meest voorkomende tuinvogels van Nederland te herkennen. En maakt het invoeren van je telling tijdens dat weekend nog makkelijker!

Lees over de gratis web-app

Mijn tuin telt mee

Wat er allemaal in tuinen leeft aan verschillende soorten vogels, vlinders, zoogdieren en insecten weten we nauwelijks. Met jouw hulp proberen we dat goed in beeld te krijgen. Ook jouw tuin zit vol leven.

Doe mee met de Tuintelling