Navigatie overslaan
Zwarte stern / Jelle de Jong Alle berichten

Spieringvisserij in Waddenzee opnieuw geschorst

Geplaatst op 29 augustus 2023

De rechtbank Midden-Nederland heeft vandaag het beroep behandeld dat Vogelbescherming Nederland heeft aangetekend tegen de vergunningen die door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn verleend voor spieringvisserij in de Waddenzee. De rechtbank heeft gelukkig de vergunningen voor spieringvisserij geschorst in afwachting van de einduitspraak die over zes weken zal volgen.

Spiering belangrijk voedsel voor vogels

Het beroep gaat over vier vergunningen die door het ministerie zijn verleend voor spieringvisserij met sleepnetten op acht locaties in het Natura 2000-gebied Waddenzee. Ook op de twee belangrijkste plaatsen voor spiering: de spuikommen bij Kornwerderzand en Den Oever. Dit zijn plekken waar de spiering zich massaal verzamelt om naar het IJsselmeer te trekken. Deze vergunningen geven toestemming voor het onbeperkt wegvissen van spieringen op deze locaties tussen 15 september en 15 maart in de komende vijf jaren (2021-2026).

Spiering is belangrijk voedsel voor vogels als aalscholver, fuut, grote zaagbek, middelste zaagbek, nonnetje, dwergmeeuw, visdief. Soorten waar het in veel gevallen niet goed mee gaat en waarvan sommige op de Rode Lijst van bedreigde vogels staan. Eerder verbood de rechter daarom al spieringvisserij in het IJsselmeer, omdat de spieringstand daar al jaren zeer laag is. Vogelbescherming was dan ook zeer verbaasd dat juist de locaties waar spiering doorgang vindt naar het IJsselmeer om zich voor te planten wel bevist mochten worden.

Spieringvisserij opnieuw stilgelegd tot einduitspraak

In februari 2022 legde de rechtbank Midden-Nederland, op verzoek van Vogelbescherming, de spieringvisserij al stil op de twee meest kwetsbare locaties: de spuisluizen van Den Oever en Kornwerderzand, waar de meeste spiering zich verzameld. In het najaar van 2022 hebben de vissers op verzoek van Vogelbescherming afgesproken niet op spiering te vissen tot de rechtbank uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure. De rechtbank schorst de vergunningen vandaag opnieuw om te voorkomen dat er toch op spiering wordt gevist tot de einduitspraak is gedaan. Deze wordt over circa 6 weken verwacht.

WAD is er aan de hand?

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Het is ook het leefgebied van miljoenen vogels. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed. Als Waddenliefhebbers maken we het de vogels, vaak onbedoeld, moeilijk.
Dat kan anders!

#WADdoejij?

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws