Navigatie overslaan
Alle berichten

Raad van State verklaart beroep tegen strekdammen ongegrond

Geplaatst op 11 februari 2015

De Raad van State heeft vandaag het beroep afgewezen van Vogelbescherming in de procedure over het aanleggen en ophogen van een aantal strekdammen in de Westerschelde. De provincie Zeeland probeert hiermee natuurherstel te bewerkstelligen zoals dat internationaal is afgesproken. Vogelbescherming is teleurgesteld in de uitspraak, omdat dit project niet bijdraagt aan het noodzakelijke natuurherstel. De aanleg van deze strekdammen staat haaks op het uitgangspunt dat de rivier meer ruimte moet krijgen. De Raad van State beperkt zich tot de vaststelling dat de vergunning mocht worden verleend, omdat de provincie heeft aangetoond dat dit project geen significante negatieve effecten heeft voor de natuur.

Het gevolg van de uitspraak is dat de provincie Zeeland kan doorgaan met het ophogen van bestaande strekdammen en het aanleggen van nieuwe strekdammen bij Baalhoek en Knuitershoek. Er volgen nog vergelijkbare maatregelen op andere projectlocaties, waarvoor de provincie opnieuw moet aantonen dat die geen negatieve effecten  hebben voor de natuur. Dat is niet eenvoudig voor die projectlocaties.

Geen gevolgen voor geplande ontpolderingen

De uitspraak heeft geen enkel gevolg voor de ontpoldering van de Hedwigepolder, waarvoor de Raad van State vorig jaar al groen licht heeft gegeven. Ook de uitvoering van de geplande ontpolderingen in het middengebied (Perkpolder) en de kustzone (het Zwin) gaat gewoon door. 

Vogelbescherming blijft zich inzetten voor natuurherstel

De Westerschelde is een internationaal uniek estuarium dat belangrijk is voor tienduizenden vogels. Vogelbescherming blijft zich inzetten om de problemen waar dit gebied mee te kampen heeft daadkrachtig aan te pakken. De internationale afspraken voor natuurherstel moeten worden nagekomen en uitgevoerd voor alle delen van de Westerschelde. De geplande strekdammen dragen hier niet aan bij en zijn dus weggegooid geld.