Navigatie overslaan
Weide Weelde zuivel Alle berichten

Raad van Advies Weidevogelreglement van Weide Weelde van start!

Geplaatst op 18 oktober 2016

Het zuivelmerk Weide Weelde is een initiatief van melkveehouders, verenigd in het Boerengilde, die zich bovengemiddeld inzetten voor weidevogels en natuur. Per verkocht pak Weide Weelde gaat 2 cent naar het weidevogelreglement. Een Raad van Advies beoordeelt welke initiatieven van de Gildeboeren in aanmerking komen voor financiële ondersteuning vanuit dit reglement. Alex Datema is voorzitter van de Raad van Advies. Als voorzitter van BoerenNatuur.nl en de federatie van LTO heeft hij zeer veel ervaring met maatregelen om natuur en weidevogels op melkveebedrijven te vergroten.

Partners Weide Weelde vertegenwoordigd in Raad van Advies

De Raad van Advies van het weidereglement bestaat uit vier personen. Voorzitter Alex Datema en drie leden die de partijen vertegenwoordigen die samenwerken om Weide Weelde tot een succes te maken. Dit zijn Adrian Langereis (Vice-voorzitter NoorderlandMelk), Kees de Pater (Hoofd Communicatie Vogelbescherming Nederland) en Corine Kroft (Manager MVO en Communicatie Royal A-ware).

Weide Weelde van 'boeren met oog voor natuur'

Boerengilde heeft in juni 2016 het duurzame zuivelconcept Weide Weelde geïntroduceerd. Boerengilde bestaat uit 12 boeren van het Boerengilde uit Noord Nederland, die bovenmatig rekening houden met weidevogels, natuur en de koeien buiten laten grazen. Hierdoor kunnen boer en consument blijven genieten van een divers en levendig landschap, vol vogelgeluiden. Vogelbescherming Nederland ondersteunt Weide Weelde. Deze puur Nederlandse Weidezuivel, met alleen natuurlijke ingrediënten, is verkrijgbaar bij Jumbo, Poiesz, Deen en Plus Supermarkten.

Samenwerking Vogelbescherming Nederland

In de campagne Red de Rijke Weide vraagt Vogelbescherming Nederland al geruime tijd aandacht voor meer 'natuurinclusieve' zuivel. Directeur Fred Wouters: "Wij zijn blij met Weide Weelde. Met de aankoop van dit product ondersteunt de consument de weidevogels en andere natuurwaarden zoals vlinders, bijen en bloemen bij deze boeren. Per verkocht pak gaat namelijk 2 cent naar het weidevogelreglement.”

Belang behoud en ontwikkeling weidevogelstand

In Nederland hebben we nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit over. Dat is veel minder dan in de rest van Europa. Alex Datema zegt: “Weide Weelde is een initiatief van melkveehouders. Juist daarom vind ik het belangrijk om via de Raad van Bestuur Weide Weelde te ondersteunen."

Alex Datema, voorvechter van Agrarisch Natuurbeheer voorzitter Raad van Advies

Weide Weelde samenwerking Weide Weelde samenwerking

v.l.n.r. Alex Datema (voorzitter van BoerenNatuur.nl en de federatie van LTO), Corine Kroft (Manager MVO en Communicatie Royal A-ware), Kees de Pater (Hoofd Communicatie Vogelbescherming Nederland), Adriaan Langereis (Vice-voorzitter NoorderlandMelk en Catharinus Wierda (mede-oprichter Boerengilde).