Navigatie overslaan
Bijenhotel Station NS Driebergen-Zeist Alle berichten

Pilot met circulaire insectenhotels voor meer biodiversiteit rondom stations

Geplaatst op 22 maart 2022

Vanaf nu is station Rotterdam Alexander een circulair insectenhotel rijker. Vorig jaar zijn er op het talud langs het spoor bij station Rotterdam Alexander al diverse wilde bloemenmengsels gezaaid en zijn er 40 nestkasten opgehangen. Ook heeft het station een sedumdak waar wilde inheemse bloemen te vinden zijn. Nu wordt daar een insectenhotel bij geplaatst, net als in Castricum en Driebergen-Zeist.

De wilde bloemen zorgen ervoor, samen met de juiste ligging van het hotel, dat de stations een walhalla worden voor insecten. Deze insecten dienen op hun beurt weer als voedsel voor vogels. Op deze manier willen NS, ProRail en  Vogelbescherming Nederland de biodiversiteit op en rondom het station te vergroten.

Insectenhotel / Stefan Verkerk Insectenhotel / Stefan Verkerk

Meer biodiversiteit rondom stations

De trein is het duurzame vervoersmiddel dat voor iedereen beschikbaar is naast de fiets en wandelen. De treinen van NS rijden op 100% groene stroom. NS en ProRail maken ook de stations en de omgeving steeds duurzamer.

Dit gaat van het stimuleren van duurzame energie, het gebruik van circulair materiaal tot het vergroten van biodiversiteit. Zo is het insectenhotel bijvoorbeeld gemaakt van oude metalen kasten waar voorheen kranten in lagen. Daarmee wordt een aangenaam leefgebied gecreëerd voor diverse soorten planten, insecten en vogels. Op diverse stations zijn al inheemse bloemenmengsels ingezaaid, sedum-vegetaties en bloeiende beplanting in bakken en borders aangelegd. Meer biodiversiteit is niet alleen goed voor de natuur, maar maakt het station ook aantrekkelijker voor reizigers.

Huismus til NS Station Driebergen-Zeist Huismus til NS Station Driebergen-Zeist

Pilot op drie stations

De komende twee jaar wordt een pilot met deze circulaire insectenhotels gedaan op de stations Driebergen-Zeist, Rotterdam-Alexander en Castricum om meer biodiversiteit te creëren. Op station Driebergen-Zeist is ook een huismussentil geïnstalleerd, waar deze vogel van de Rode Lijst van bedreigde broedvogels in kan broeden.

Na twee jaar wordt gekeken hoe de pilot is verlopen en krijgen mogelijk ook andere stations in Nederland insectenhotels en nestkasten.  

Geef voor vogels

Vogels zijn er altijd en bijna overal. Ze bezorgen ons plezier en blijven ons verwonderen. Toch is de aanwezigheid van vogels niet vanzelfsprekend. Veel vogels hebben het moeilijk of dreigen zelfs uit ons land te verdwijnen. Help ook mee.

Doneer nu

Vogels in de stad

Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in een stad, dan gaat het goed met het stedelijk groen; ook gezond voor mensen.

Doe iets voor de vogels in de stad