Navigatie overslaan
Braamsluiper / Shutterstock Alle berichten

Onze eigen Turkije-deal

Geplaatst op 15 maart 2017

De Mediterrane regio is één van de gevaarlijkste barrières voor trekvogels. Illegale vangst en stroperij, grootschalige aantasting van leefgebied in de kustzones, hoogspanningsleidingen en windmolens... Ga er maar aan staan als vogel. En dat in een regio waar nog veel meer speelt.

Syrische vluchtelingen in de provincie Urfa

Op dit moment leven er naar schatting meer dan 3 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije. Ruim 400.000 daarvan bevinden zich in de provincie Urfa, in het grensgebied. Dit is ook het gebied waar grote aantallen trekvogels langskomen, zowel uit Europa als Azië.

Turkse vogelbeschermers zien dat illegale jacht en vangst van trekvogels in deze regio flink toeneemt; enigszins begrijpelijk, want in Syrië is de regelgeving een stuk minder stringent dan in Turkije. De Turkse vogelbescherming, Doğa Derneği, wil daar iets aan doen, en tegelijkertijd de Syriërs helpen. Doğa is net als Vogelbescherming Nederland onderdeel van BirdLife.

Lesprogramma’s en activiteiten

De vogelbeschermers van Doğa hebben al 12 jaar een actieve beschermingsgroep met veel vrijwilligers in Urfa. Sinds de oorlog uitbrak in Syrië en de vluchtelingenstroom op gang kwam, werken zij samen met Syrische leraren en schoolkinderen om het belang van natuur niet te laten ondersneeuwen in deze heikele situatie. Zij ontwerpen samen lesprogramma’s en activiteiten.

Turkse vogelbeschermers Turkse vogelbeschermers

Recent kregen de Turkse vogelbeschermers hulp uit onverwachte hoek: Mahmoud Shaiesh Abdoullah (links op de foto), voormalig bewaker van de Syrische kolonie van de uiterst zeldzame heremietibis – de enige broedplaats ter wereld naast Marokko! – wist het oorlogsgeweld te ontvluchten. Eenmaal in Turkije voegde hij zich bij het team van Doğa. Met Mahmoud’s hulp kan Doğa haar werk een stuk beter doen; hij spreekt de taal, kent de mensen. Samen werken ze aan een lesprogramma ‘Natuur voor iedereen’ voor de vluchtelingenscholen; ze vormen vogelkijkgroepen en gaan met schoolkinderen bedreigde vogelsoorten volgen; maken bewustwordingsprogrammas over biodiversiteit en regelgeving, waaronder een film in Turks en Arabisch.

Hulp voor Turkse vogelbeschermers

Het jaarlijkse spectaculaire evenement Champions of the Flyway, een vogelrace tussen internationale teams die plaatsvindt in Zuid-Israël, werft dit jaar geld voor Doğa Derneği. Bij voorgaande edities werd geld ingezameld voor vogelbeschermers op Cyprus, Malta en Georgië. Steeds met als doel de overtocht van trekvogels in deze regio te verbeteren. Voorlichting en educatie helpen daarbij enorm.

Help ook mee!

Op 28 maart strijden de teams tijdens de vogelrace tegen elkaar. De opgave is om gedurende 24 uur zoveel mogelijk soorten te tellen. Elk team vraagt vooraf aan gulle gevers om bij te dragen aan het goede doel.

Dit jaar doen er ook twee Nederlandse teams mee, waaronder eentje met drie collega’s van Vogelbescherming. Dat doen ze in hun vrije tijd. Met crowdfunding en sponsoring halen ze geld op voor trekvogelbescherming in Turkije. Dat is ook goed voor ‘onze’ grauwe klauwieren, bosrietzangers en braamsluipers die via deze route naar Nederland vliegen!

Steun dit mooie doel en doneer aan het team ‘Victorious Bird Nerds’!

Vivara / BirdingBreaks en Leica sponsoren de Victorious Bird Nerds.   

Meer weten over vogelbescherming in Turkije?

Dat leest u hier.