Navigatie overslaan
Witte kwikstaart / Ruud van Beusekom Alle berichten
Witte kwikstaart / Ruud van Beusekom Ruud van Beusekom

Door Ruud van Beusekom
Vogelbescherming Nederland

Nu te zien: de witte kwikstaart

Geplaatst op 14 maart 2024

In maart stroomt Nederland vol met witte kwikstaarten. Hoewel ze in heel klein aantal ook wel overwinteren in ons land, brengen de meeste de winter door in Zuidwest-Europa en in Noord-Afrika. Met zacht lenteweer trekken ze weer naar ons toe. De trek gaat nog wel even door, tot ver in april, want ze broeden ook ver noordelijk, in Scandinavië.

Trekken een sprintje

Weilanden met plasjes: daar moet je nu naar toe. Want trekgroepen van soms wel vele tientallen witte kwikken houden zich daar op. Ze voeden zich met de eerste kleine vliegjes die zich vertonen. Parmantig lopend vergaren ze hun voedsel, waarbij ze soms een sprintje trekken of een kort vluchtje maken. Aan het einde van de dag zoeken de kwikstaarten een slaapplaats op, vaak in rietvelden, maar soms ook – lekker warm! – in kassen. In Marokko slapen ze ook gewoon in boompjes op pleintjes in dorpen en steden.

Witte kwikstaart / Ruud van Beusekom Parmantig lopend vergaart de witte kwikstaart zijn voedsel, waarbij hij soms een sprintje trekt of een kort vluchtje maakt. Witte kwikstaart / Ruud van Beusekom

Let op de rouwkwikstaart

En let op: in de voorjaarsgroepen witte kwikstaarten bevindt zich in deze tijd ook nogal eens de zeldzamere rouwkwikstaart, herkenbaar aan de zwarte rug en de donkergrijze flanken. Veel contrastrijker dus dan de witte kwikstaart. Deze nauw verwante soort broedt in Groot-Brittannië en Ierland, maar ook regelmatig in de kustprovincies. Ze kruisen nogal eens met witte kwikstaarten en dan zijn ze niet zo eenvoudig op naam te brengen.

Rouwkwikstaart / Shutterstock De zeldzamere rouwkwikstaart is herkenbaar aan de zwarte rug en de donkergrijze flanken. Rouwkwikstaart / Shutterstock

Vooral een boerenlandvogel

Ook op de broedplaatsen keren de witte kwikstaarten terug. Het mannetje zingt vaak vanaf daken een luid “tsji-liet”, afgewisseld met een reeks brabbelende motieven. De witte kwikstaart kennen we vooral als boerenlandvogel, maar hij broedt ook wel in duinen en op stuifzanden. Werkelijk iedere boerderij telde vroeger wel een paartje; helaas zijn de aantallen toch wat minder geworden. Het aantal wisselt wel van jaar op jaar als gevolg van strenge winters in Zuidwest-Europa.

Meer weten?

Meer weten over de witte kwikstaart? Kijk dan in onze Vogelgids.

Online vogelgids

Ontdek meer dan driehonderd vogelsoorten in één online vogelgids met: vogelgeluiden, tekeningen, foto's, vogelaantallen en meer. In de online vogelgids van Vogelbescherming vind je vogels die in Nederland voorkomen.  

naar de vogelgids

Steun trekvogels

Langs de trekroute en in overwinteringsgebieden neemt de druk op het landschap toe. Waar vinden trekvogels nog ruimte? Wat zou het mooi zijn als zij overal kunnen rekenen op voldoende voedsel, veiligheid en rustplekken. Help je mee aan grenzeloze bescherming?

Ja, ik help de trekvogels