Navigatie overslaan
Alle berichten

Milieuministers stemmen voor Natuurwet

Geplaatst op 20 juni 2023

Vogelbescherming is net als een aantal andere Nederlandse natuur- en milieuorganisaties tevreden over de instemming van de Europese Raad van Milieuministers met een Europese Natuurherstelwet

"Nu een meerderheid in de Milieuraad voor een wet heeft gestemd, komt natuurherstel in Europa een stap dichterbij”, zegt Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds namens de coalitie va natuur- en milieuorganisaties.

“Die wet is essentieel en niet alleen nodig om de achteruitgang van vele soorten planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen, maar ook zeker om schoon drinkwater en duurzame voedselvoorziening voor de toekomst te waarborgen. We vinden het treurig dat Nederland het voorstel niet heeft gesteund en zich dus niet krachtig heeft uitgesproken vóór natuurherstel.  Maar gelukkig staat het dit belangrijke wetsvoorstel niet in de weg.”

Deze positieve positie van de Europese Raad van Milieuministers is een steun in de rug voor de Milieucommissie van het Europese Parlement. Volgende week stemt deze commissie over het voorstel en zet daarmee de toon voor de plenaire stemming in het Europees Parlement begin juli.

De organisaties roepen de Europarlementariërs op om niet aan kortetermijnpolitiek te doen. “De Natuurherstelwet is ook een wezenlijk onderdeel van de Europese Green Deal die ons helpt de een klimaatbestendige groene toekomst te bereiken. Dat dat nú nodig is en niet over 10 jaar is overduidelijk”, zegt Harm Dotinga van Vogelbescherming Nederland.

Bedrijven, wetenschappers en Europeanen willen de wet

De steun voor de wet groeit. Meer dan honderd grote bedrijven en 3.000 wetenschappers over de hele wereld staan achter deze natuurherstelwet. Ruim 907.000 Europeanen hebben de petitie van natuurorganisaties  al getekend, die aangeboden wordt aan het Europees Parlement. Tekenen kan nog steeds: Samen voor een sterke natuurherstelwet (wwf.nl).

Namens de organisaties

 • Vogelbescherming Nederland
 • Greenpeace
 • IVN Natuureducatie 
 • LandschappenNL
 • Milieudefensie
 • Natuur & Milieu
 • Natuur en Milieufederaties
 • Natuurmonumenten
 • SoortenNL
 • Stichting De Noordzee
 • Waddenvereniging
 • Wereld Natuur Fonds  

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?

Vogels en de energietransitie

Vogelbescherming is groot voorstander van de energietransitie, mits er voor echt duurzame oplossingen gekozen wordt. Dat betekent geen windmolens en zonnepanelen in belangrijke vogelgebieden!

Help mee en laat van u horen