Navigatie overslaan
Alle berichten

Mannelijke fotomodellen stelen de show

Geplaatst op 13 augustus 2014

In de vogelwereld zijn mannen meestal mooier dan vrouwen. Dat heeft een functie, omdat wijfjes vaak in een beschutte omgeving en in camouflagepak gestoken op een nest zitten en jongen grootbrengen. Zoals vaak zijn er ook hier veel uitzonderingen op de regel. Maar niet bij eenden. De manneneenden zijn verpletterend mooi. Neem de tafeleend en de krooneend.

Gedistingeerde tafelheer

Twee prachtige eendensoorten die bij een mister-verkiezing hoge ogen zouden gooien. Mannetje tafeleend is strak in het grijs gestoken met een fluweelzwarte borstpartij en kastanjebruine kop. Vooral in een fraai najaarszonnetje kleurt zijn kop roodbruin, terwijl zijn pientere rode ogen de wereld in priemen. Vooral de kleurschakering van bruin-grijs-zwart geeft de vogel een gedistingeerd voorkomen.

Vogel valt in de smaak

De tafeleend is kleiner dan een wilde eend en leeft veelal in groepen. Vooral in het najaar, als grote aantallen vanuit Noord- en Oost-Europa hierheen komen om te overwinteren, vormen zich groepen op open wateren. Hoewel de aantallen de laatste jaren afnemen, kunnen op het Markermeer en IJsselmeer in de winter nog steeds forse aantallen worden gezien. Vaak bevinden ze zich in gezelschap van kuifeenden. Onze broedvogels trekken alleen in strenge winters, samen met de noordoostelijke gasten, door naar Frankrijk en Engeland.
Vooral in Frankrijk worden tafeleenden fanatiek bejaagd; net zoals vroeger bij ons trouwens. En uitgeserveerd werden ze ook, wat verklaart hoe de vogel aan zijn naam komt…

Een gouden kroontje

De krooneend laat zich goed onderscheiden van de tafeleend. De rug is grijsbruin in plaats van chique grijs, maar de borst is wel net zo zwart als van de tafeleend. Zijn kop echter verdient een aparte vermelding. Die is oranjegeelbruin en wordt bij het eerste beste zonnestraaltje omgetoverd in een puur gouden hoofdtooi. Een regelrechte beauty! De knalrode snavel kleurt daar prachtig bij. Bij het zien van een krooneendenman in optima forma valt menig vogelaar stil.

Verwarrende vrouwtjeseenden

De krooneend is in Nederland nog steeds een schaarse broedvogel, die je vooral moet zoeken in het Vechtplassengebied, Waterland, Amsterdamse Waterleidingduinen en de Zevenhuizerplas bij Rotterdam.
Het vrouwtje van de krooneend leidt evenals dat van de tafeleend een onopvallend bestaan. Krooneendvrouw is grijsachtig bruin met lichte wangen en een donkerbruine pet. Op het eerste gezicht heeft ze wel iets weg van een non. Vrouw tafeleend is in haar geheel bruinachtig grijs en kan verward worden met vrouwtjes van kuifeend en topper. Met vrouwtjeseenden blijft het dus opletten geblazen.