Navigatie overslaan
Scholekster / Shutterstock Alle berichten

Landelijke scholekstertelling op 6 en 7 mei

Geplaatst op 1 mei 2023

In het weekend van 6 en 7 mei kan iedereen die in bebouwd gebied woont meedoen met de scholekstertelling. Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek willen namelijk graag weten hoeveel scholeksters steden en dorpen als woonplaats hebben uitgekozen. Kun je deze grote zwart-witte steltloper met oranjerode snavel vanuit je tuin zien of horen? Laat het weten via tuintelling.nl.

Zien en horen van scholeksters

De scholekster is bijna niet te verwarren met een andere Nederlandse vogelsoort. Zwart van boven, wit van onderen en met een witte vleugelstreep en een lange oranje snavel en roze poten. Zie je scholeksters op 6 en/of 7 mei op een gazon vanuit je tuin of in je tuin? Laat het weten. Ook overvliegende scholeksters mag je meetellen.

Tijdens deze telling wordt in het bijzonder gevraagd om te letten op het geluid dat de scholekster maakt: het zogenaamde ‘te-pieten’. Dit geluid geeft namelijk aan dat de scholekster ergens in de buurt een nest heeft of wil beginnen. Als dat zo is hoor je de scholekster ook ’s nachts ‘tepiet’ roepen. Op tuintelling.nl kun je het dus ook laten weten als je een scholekster (alleen) gehoord hebt (ook ’s nachts). Ook als je geen scholeksters hebt gezien is dat waardevolle informatie. Vul dan bij telresultaten 0 in.

Scholekster / Nicole de Wal Fotogalerij Scholekster / Nicole de Wal Fotogalerij

Scholekster als stadsvogel

Van oudsher is de scholekster vooral een vogel van het boerenland en de kust, maar de laatste tijd is het in toenemende mate een stadsvogel. Ze broeden daar op platte daken. Mogelijk kiest de scholekster voor bebouwd gebied omdat de kans op overleving van de kuikens daar groter is dan aan kust en in het boerenland, maar dat is niet wetenschappelijk onderbouwd.

Om meer te weten te komen over de kansen en bedreigingen van de scholekster hebben Vogelbescherming Nederland en Sovon 2023 uitgeroepen tot het Jaar van de Scholekster. Het hele jaar wordt extra onderzoek gedaan naar de scholekster om meer kennis te krijgen over de soort en vooral om de omstandigheden voor scholeksters in Nederland te verbeteren: zowel binnen – als buiten bebouwd gebied. Dat is nodig, want het aantal scholekster dat in Nederland broedt is sinds 1990 met 50% afgenomen. Op www.jaarvandescholekster.nl is meer informatie te vinden over de lopende onderzoeken en lees je hoe je scholeksters kunt helpen.

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's

Mijn tuin telt mee

Wat er allemaal in tuinen leeft aan verschillende soorten vogels, vlinders, zoogdieren en insecten weten we nauwelijks. Met jouw hulp proberen we dat goed in beeld te krijgen. Ook jouw tuin zit vol leven.

Doe mee met de Tuintelling