Navigatie overslaan
grutto / shutterstock Alle berichten

Landbouwvisie Schouten te weinig oog voor natuur

Geplaatst op 8 september 2018

De vandaag gepresenteerde landbouwbouwvisie van minister Schouten heeft volgens Vogelbescherming te weinig oog voor natuur op landbouwgrond. Alhoewel de minister benadrukt dat landbouw in balans moet zijn met natuur, worden daar geen concrete maatregelen aan gekoppeld

De natuur en biodiversiteit in het landelijke gebied staan al decennialang onder druk. Voor vogels als grutto en veldleeuwerik bieden de agrarische gebieden nog maar weinig ruimte om te kunnen overleven. De landbouwvisie van minister Schouten richt zich vooral op de kringlooplandbouw, waar natuur niet automatisch bij gebaat is.

Cees Witkamp, weidevogeldeskundige bij Vogelbescherming: “Kringlooplandbouw is een stap vooruit. Daarbij moeten we niet uit het oog verliezen dat een gesloten kringloop ook kan leiden tot nog intensiever gebruik binnen een regio. Daar profiteren biodiversiteit, natuur en landschap niet van.”

Basiskwaliteit van de natuur een vereiste

Concrete maatregelen om de achteruitgang van de biodiversiteit in het landelijke gebied te stoppen ontbreken in de visie van dit kabinet. Witkamp: “Natuur heeft ruimte nodig, kwalitatief goede ruimte. Zonder beperking van het productievolume zal het lastig worden om die ruimte te vinden.”

Vogelbescherming vindt dat binnen de kringlooplandbouw een basiskwaliteit natuur en landschap een minimale vereiste moet zijn, met voldoende ruimte voor topkwaliteit. Vogelbescherming biedt minister Schouten aan om over de invulling hiervan mee te denken.