Navigatie overslaan
Slobeend / Jelle de Jong Alle berichten

Doden van vogels bij Groningen Airport Eelde gaat te ver

Geplaatst op 6 maart 2020

Vogelbescherming heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit waarmee de provincie Drenthe toestemming geeft voor het doden van vogels op het terrein van de luchthaven in Eelde. Het besluit geeft te veel ruimte voor het onnodig doden van vogels. Zelfs bedreigde vogels die weinig of geen gevaar opleveren voor de luchtverkeersveiligheid worden vogelvrij verklaard.

Onrechtmatig besluit

Vogelbescherming vindt luchtverkeersveiligheid van groot belang, maar vindt dat de ontheffing die is verleend aan de luchthaven niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Het besluit ontbeert een nauwkeurige en treffende motivering en beperkt het doden van vogels niet tot het strikt noodzakelijke. Het besluit is daarom onrechtmatig.

Doden van bedreigde vogels

Het besluit verleent toestemming voor het doden van 41 soorten vogels. Daaronder bevinden zich soorten van de Nederlandse Rode Lijst van bedreigde broedvogels (patrijs, slobeend, smient, wintertaling, wulp, zomertaling en zomertortel) en vogels die hard in die richting gaan (de Nederlandse Oranje Lijst waarop o.a. kievit, kokmeeuw, scholekster, spreeuw en roek staan). Het doden van deze bedreigde en achteruitgaande vogels kan beschermingsmaatregelen doorkruisen. Bij bedreigde soorten telt immers ieder exemplaar.

Andere bevredigende oplossingen

Het besluit motiveert onvoldoende waarom voor het (massaal) doden van de vogels geen andere bevredigende oplossing zou bestaan. Bijvoorbeeld door het uitstellen van start en landing, andere inrichting van het terrein of het toepassen van de methode die men bij roofvogels hanteert (vangen en elders weer loslaten).

Gebruik van niet-selectieve middelen ten onrechte toegestaan

Vogelbescherming heeft ook bezwaar tegen de middelen waarmee de vogels kunnen worden gevangen en gedood. Het besluit geeft toestemming voor het doden van vogels met het geweer, maar ook met niet-selectieve middelen (netten, vallen e.d.) waarmee vogels massaal kunnen worden gevangen en gedood. Daarvoor ontbreekt in het besluit niet alleen de vereiste specificatie van welke middelen precies zijn toegestaan en de voorschriften die daarbij in acht moeten worden genomen, maar ook een motivatie waarom het gebruik van deze verboden middelen noodzakelijk is.

Help vogels van de Rode Lijst

Ons land telt 196 broedvogels en maar liefst 87 soorten staan er op de Rode Lijst. Dat is bijna de helft! Gelukkig is er ook positief nieuws: beschermen werkt. Met uw gift steunt u de verbetering van leefgebied voor vogels van de Rode Lijst. 

Doneer nu

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks de beste artikelen via de digitale nieuwsbrief. De beste tuintips, mooie vogels, nieuws over Vogelbescherming en vogels beschermen.

Aanmelden Vogels digitaal