Navigatie overslaan
veldleeuwerik / shutterstock Alle berichten

Brief aan Rutte: Europa investeer in natuurherstel en duurzame ontwikkeling

Geplaatst op 25 juni 2018

Europa moet meer geld uittrekken voor natuurherstel en duurzame ontwikkeling. Dat schrijft Vogelbescherming Nederland in een brief aan premier Rutte. De voorstellen van de Europese Commissie over de verdeling van de gelden gaan vrijwel geheel voorbij aan het verlies aan biodiversiteit.   

Deze week bespreekt Rutte met de Europese Commissie waar Europa de komende jaren geld aan gaat uitgeven. In de voorstellen van de Commissie voor het zogeheten Meerjarig Financieel Kader is vrijwel geen aandacht voor de noodzaak tot duurzame ontwikkeling en herstel van biodiversiteit.

Korte termijnvisie Europa

Vogelbescherming en de koepelorganisatie BirdLife International vinden dat Europa daarmee een aantal van de grootste uitdagingen voor de komende tijd negeert. “De EU geeft daarmee slechts blijk van een korte termijnvisie’’ stelt Vogelbescherming in de brief aan Rutte. De organisatie vraagt de premier om te pleiten voor een nieuw financieel kader dat zich richt op de transitie naar duurzame energie, gezond en milieuvriendelijk landgebruik en het stoppen van het verlies aan biodiversiteit.

Landbouwbeleid

In de brief aan Rutte wijst Vogelbescherming er op dat het Europese Landbouwbeleid stevig op de schop moet. De Commissie wil de directe inkomenssteun aan boeren behouden in plaats van stevig te investeren in een minder vervuilende en natuurvriendelijke landbouw. Zo’n investering is noodzakelijk omdat het verdwijnen van boerenlandvogels en de schokkende achteruitgang van insecten voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de te intensieve landbouw.