Navigatie overslaan
Alle berichten

Birdwatch breekt alle records door mooi weer

Geplaatst op 4 oktober 2014

De internationale vogelteldag de Euro Birdwatch heeft alle records gebroken. Nog niet eerder werden er zoveel vogels geteld, ruim één miljoen in totaal (1.073.123). Er werden 218 verschillende soorten gezien, ook een nieuw record. De weersomstandigheden waren vandaag ideaal voor de vogeltrek. In heel Europa gingen dit weekend vogelaars naar buiten om de najaarstrek in kaart te brengen. In ons land coördineerde Vogelbescherming Nederland deze massale vogeltelling, op zo’n 150 plekken in ons land werd geteld. Dit jaar werd de spreeuw het vaakst gezien, gevolgd door de vink. Opvallend is het aantal zanglijsters en veldleeuweriken. Het is de 19e keer dat Vogelbescherming de Birdwatch in Nederland organiseert.

In oktober komt de vogeltrek altijd goed op gang. Vogels uit het noorden en oosten van Europa reizen af naar ons land, Frankrijk en zuidelijker. Door het goede weer was de najaarstrek dit jaar uitzonderlijk goed te beleven. Veel vogels hebben door het warme weer van de afgelopen periode gewacht met op trek gaan, maar vandaag barstte het los. Door het zonnige weer en de zuidelijke wind, tegenwind dus, waren de vogels bovendien goed te zien. Het leverde het record van ruim één miljoen vogels op, het hoogste aantal in de 19 jaar dat Vogelbescherming de Birdwatch organiseert. Dat record stond op 664.550 vogels, in 2008. Dit jaar werd een recordaantal van 218 verschillende soorten gezien tegenover 215 in het jaar 2008.

De spreeuw staat dit jaar opnieuw op één, met ruim 390.000 getelde spreeuwen. Vandaag was dan ook de eerste dag dat de spreeuwentrek goed op gang kwam. Ze vliegen vanuit het noorden en oosten van Europa richting Groot-Brittannië en Frankrijk, zoals op bijgevoegd kaartje goed te zien is. De piek van de spreeuwentrek is doorgaans eind oktober, als vele honderdduizenden spreeuwen per dag over ons land vliegen. Ondanks deze enorme aantallen gaat het niet goed met de spreeuw, de soort neemt al jaren in heel Europa af. Dat is de reden dat Vogelbescherming samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland in het Jaar van de Spreeuw extra onderzoek doet, om de soort beter te kunnen beschermen en de oorzaken van de achteruitgang te achterhalen.

 

Stand 4 oktober, 18.00 uur

 

TOP 10 - 2014

Totaal:  1.073.123
Aantal soorten: 218

   1. Spreeuw 390.732
   2. Vink 278.420  
   3. Zanglijster 100.554  
   4. Graspieper 68.116  
   5. Kolgans 40.381  
   6. Veldleeuwerik 31.414  
   7. Grauwe gans 20.794  
   8. Kievit 19.644  
   9. Kokmeeuw 14.737  
  10. Kneu 14.181