Navigatie overslaan
Alle berichten

Besluit over uitbreiding vliegveld Lelystad is onverantwoord

Geplaatst op 26 maart 2015

Vogelbescherming Nederland en de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland roepen de Kamer op om een beslissing voor uitbreiding van Lelystad Airport op dit moment te voorkomen. Staatssecretaris Mansveld staat op het punt over de uitbreiding van het vliegveld bij Lelystad tot een luchthaven voor verkeersvliegtuigen te beslissen. De natuurorganisaties zijn van mening dat nu besluiten tot uitbreiding van het vliegveld onverantwoord is. Er is een te groot risico voor de vliegveiligheid en de omringende natuurgebieden. De kans op vogelaanvaringen is niet goed onderzocht en lijkt groot te zijn.

Vogelbescherming vraagt in een brief aan de leden van de Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu te voorkomen dat Staatssecretaris Mansveld op korte termijn een positieve beslissing neemt over de uitbreiding van Lelystad Airport. Er ligt een ontwerpbesluit om het vliegveld vanaf 2018 geschikt te maken voor 25.000 vliegbewegingen van verkeersvliegtuigen per jaar en op termijn voor 45.000.

Geen deugdelijk onderzoek naar risico’s

De organisaties wijzen er op dat er geen deugdelijk onderzoek is verricht naar de risico’s van aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen. Er is geen veldonderzoek verricht naar aantallen en vliegbewegingen van vogels rondom het vliegveld.  Dit is in de ogen van Vogelbescherming  en de Vogel- en Natuurwacht onbegrijpelijk omdat het vliegveld vlakbij zeer vogelrijke natuurgebieden ligt, waaronder de Oostvaardersplassen. Desondanks wordt er in het ontwerp Luchthavenbesluit vanuit gegaan dat het risico op vogelaanvaringen bij een gegroeid Lelystad Airport lager is dan op Schiphol en dat daarom geen extra maatregelen nodig zijn om de vliegveiligheid te kunnen garanderen.

Draconische maatregelen

Rondom Schiphol worden momenteel draconische maatregelen getroffen waarbij tot op wel 20 kilometer afstand van de luchthaven massaal ganzen worden gedood ten behoeve van de vliegveiligheid. Indien zich een vergelijkbare ontwikkeling bij Lelystad Airport zou voordoen dan zou dit tot een ernstige aantasting van natuurgebieden als Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen,  Markermeer en de Randmeren leiden. Een ondenkbare situatie in de ogen van de organisaties, die in strijd zou zijn met de natuurbeschermingsregels.

Aantal vogels neemt toe

Opmerkelijk is dat Lelystad Airport zelf aangeeft dat het aantal vogels bij het vliegveld en de daarmee samenhangende risico’s voor de vliegveiligheid toeneemt. In een recent aangevraagde vergunning voor het verjagen van vogels van het vliegveld wordt gesteld dat er een grote toename van vogels valt te constateren. Deze constatering staat haaks op de hetgeen in het ontwerp-luchthavenbesluit wordt gesteld. Vogelbescherming en de Vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland hebben daarom Staatsecretaris Mansveld gevraagd eerst goed onderzoek te laten verrichten voordat er een besluit genomen wordt over de toekomst van de luchthaven.