Navigatie overslaan
Tapuit / Agami - Daniele Occhiato Alle berichten

Bescherming leidt tot hoger broedsucces tapuit in 2015

Geplaatst op 14 maart 2016

In het voorjaar van 2015 heeft Vogelbescherming haar leden om een extra donatie voor de bescherming van de tapuit gevraagd. Meteen hetzelfde broedseizoen zijn we aan de slag gegaan. Het allereerste resultaat mag er zijn.

Rode Lijst

Met de tapuit gaat het helemaal niet goed in Nederland. In de afgelopen 25 jaar is het aantal broedparen maar liefst 90% gedaald. Open ruimtes waar tapuiten hun sprintjes trekken om voedsel te vergaren, hebben plaatsgemaakt voor dichtbegroeide duinen. Konijnen houden de begroeiing kort en bieden nestgelegenheid, maar ook hun aantal is afgenomen. In 2012 waren er al met al minder dan 300 broedparen over. Niet gek dus dat de vogel op de Rode Lijst staat.

Herstel van leefgebied én noodmaatregel

Vogelbescherming is vastberaden de neerwaartse trend te keren. Met slimme maatregelen, juist in die gebieden waar nu nog relatief veel tapuiten broeden. Want dan heeft onze inzet de beste kans van slagen. In 2015 konden we met geld van onze leden en de onmisbare steun van Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland meteen aan de slag. Het belangrijkste daarbij is het herstel van het leefgebied van de tapuit. Zandige duingraslanden, daar kun je tapuiten blij mee maken.
Maar voor de korte termijn is nestbescherming essentieel om de laatste overgebleven broedparen op het vasteland te behouden. Predatie door roofdieren wordt daarmee voorkomen.

Meteen resultaat

Het beschermen van nesten in 2015 had meteen resultaat. In de Noordduinen bij Den Helder zijn uit 67% van de beschermde nesten jongen uitgevlogen (tegen 23% uit de onbeschermde nesten). Op het Aekingerzand – op de grens tussen Friesland en Drenthe – hebben 93% van de beschermde nesten succes gehad en zijn maar liefst 139 jongen uitgevlogen. Het aantal tapuiten zal hierdoor toenemen, een groot succes.

Leden bedankt!

PS

In 2016 kunnen wij de nesten op het Aekingerzand opnieuw beschermen dankzij een grote gift van € 11.300. Voor de tapuiten in Noord-Holland hebben we nog geen sponsor gevonden. Helpt u de tapuit met een gift? Elk bedrag is welkom!