Navigatie overslaan
Oeverpieper / Elwin van der Kolk

Oeverpieper

Rock Pipit, Anthus petrosus - Kwikstaarten (Motacillidae)

De naam van de oeverpieper is wat misleidend; de soort komt vooral voor aan de kust, bij zout water, in kwelders en langs pieren en dijken. Je vindt hem vooral in het Deltagebied en langs de Waddenzee. In het binnenland zie je langs oevers vooral waterpiepers. De oeverpieper heeft een vrij donker verenkleed met weinig contrast. Elke winter komen enkele 1000-en vogels uit Scandinavië naar Nederland om aan de kust te overwinteren.

Oeverpieper / Agami

Herkenning

Vrij krachtig gebouwde pieper met donkere poten en een vrij lange en donkere snavel. De bovendelen zijn bruingrijs met vage olijfkleurige tint en vage donkere strepen. De onderdelen zijn vuilwit met donkere streping en de buitenste staartpennen zijn grijs-wit. De wenkbrauwstreep is kort en vrij onduidelijk.

Geluid

Roep is een kort, hees "psist", iets zuiverder dan die van waterpieper, en vaak ietsje oplopend en hoger van toon. Maar alleen door zeer ervaren vogelaars uit elkaar te houden.


16,5-17 cm

Deze soort lijkt op:

Vogelbescherming Optiek

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak je keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

Bekijk Vogelbescherming Optiek

Leefwijze

Broeden

Begint van midden maart tot in augustus, afhankelijk van hoe noordelijk de vogel een nest maakt. Heeft vaak twee legsels met 4-5 eieren. Broedduur 14-15 dagen. Het vrouwtje maakt het nest. Dat is een kommetje van gras, stengels, bladeren en zeewier, lichtjes bekleed met fijner materiaal. Het nest bevindt zich in de spleet van een klif, of in kleine holte op een oever of op een met gras begroeide helling, ook wel onder een rots of een klont van vegetatie. Het vrouwtje broedt de eieren uit, soms geholpen door de man. Beide ouders voeren de jongen. Jongen zijn na 16 dagen vliegvlug.

Leefgebied

Komt vooral voor langs de kust op kwelders, maar ook op pieren, in havens, langs basaltblokken, dijken en soms kiezelstrandjes. Met name in Delta en Waddenzee. Broedt op rotsachtige zeekust en eilanden met lage vegetatie.

Voedsel

Allerlei ongewervelden die tussen rotsen worden gepikt. Ook af en toe zaadjes op slikplaten.

Vogeltrek

De ondersoort petrosus, broedvogel op de Britse eilanden, trekt niet veel, de Scandinavische ondersoort littoralis trekt vanuit het noorden om langs de Nederlandse kust te overwinteren, tot Bretagne (Frankrijk), en enkele tot de Spaanse en Portugese kust. Keert vanaf maart weer terug naar het noorden. Trekt voornamelijk overdag, in de periode september-november en maart-april.


Verspreiding en aantal

doortrekker en wintergast in vrij klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Een stabiele internationale populatie, en jaarlijks ongeveer even grote overwinterende aantallen.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars 5000-10.000 (in 2013-2015)
Doortrekkers 2000-10.000 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

IJmuiden. Lokaal langs de kust op pieren en strekdammen.

In Europa

Oeverpiepers broeden langs de kusten van Scandinavië, Groot-Brittannië en Ierland en de westkust van Frankrijk.

Meer informatie


Bescherming

De soort geldt wereldwijd niet als bedreigd.


Wet- en regelgeving

De oeverpieper is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn oeverpiepers beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de oeverpieper wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen, omdat de soort slechts in beperkte mate als wintergast in Nederland voorkomt.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal