Navigatie overslaan
Gestreepte strandloper / Elwin van der Kolk

Gestreepte strandloper

Pectoral Sandpiper, Calidris melanotos - Strandlopers (Scolopacidae)

De gestreepte strandloper is de meest algemene Amerikaanse steltloper in Europa en van deze dwaalgast worden er elk jaar enkele gezien in Nederland. Opmerkelijk genoeg is de kans groot dat de vogels die bij ons terechtkomen uit Midden-Siberië afkomstig zijn. De gestreepte strandloper kan gevonden worden tussen andere steltlopers op plekken met ondiep water.

Gestreepte strandloper / Agami

Herkenning

Middelgrote steltloper met een vrij kleine kop, relatief lange nek en geelgroene poten. Het meest opvallende kenmerk is de dicht gestreepte borst die scherp afgesneden is van de witte buik. Als de vogel rechtop staat, lijkt hij op een kleine kemphaan. Foerageert vrij rustig vergeleken met andere steltlopers. Volwassen vogels zijn op de bovendelen grofweg bruingrijs, juveniele vogels (in het najaar) hebben zwarte veren met rossige randen en witte V-vormige lijnen over mantel en schouder.

Geluid

Roep een korte rauwe triller "trrrrrrt". Zang/balts alleen te horen in broedgebied, als een lichte, snelle hoge misthoorn.


19-23 cm, spanwijdte 37-45 cm

Deze soort lijkt op:

Winkeloverzicht

Vogelbescherming-optiek en andere topmerken

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak je keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

bekijk ons ruime assortiment in onze webshop

Leefwijze

Broeden

Broedt in juni - juli. Heeft één legsel met 4 eieren. Broedduur 21-23 dagen. Broedt in het arctisch gebied van Southhampton Island (Hudsonbaai, Canada) tot Jamalski district, Rusland. Nest goed verscholen in het gras. Het vrouwtje broedt, het mannetje verdedigt het nest, maar verlaat het nest soms al voordat de jongen uitkomen. Als de jongen uit het ei komen, kunnen ze vrijwel direct lopen. Na ongeveer 3 weken vliegvlug.

Leefgebied

In Nederland te vinden in plasdrasgebieden, slikranden, ondergelopen bollenvelden of soms wadplaten. Broedbiotoop in arctisch gebied bestaat uit schaars begroeide toendra.

Voedsel

Zoekt voedsel op de tast en met het oog. Voedsel bestaat in het broedgebied uit diverse insecten, in het begin van de broedtijd meer larven, eind van de broedtijd meer adulte vormen; buiten de broedtijd een variëteit aan kleine insecten, vlokreeftjes, spinnen en waterdiertjes.

Vogeltrek

Lange-afstandstrekker van arctisch gebied in Canada, Alaska en Siberië naar zuidelijk Zuid-Amerika (Bolivia, Chili, Paraguay, Uruguay en Argentinië) en Zuidoost Australië en Nieuw-Zeeland. Grootste deel van de populatie trekt langs kusten van Noord- en Zuid-Amerika in augustus-oktober, maar terugtrek vanaf eind februari gaat meer over het binnenland

MijnVogelvinder blauwborst

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

Verspreiding en aantal

doortrekker in uiterst klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Er worden steeds meer gestreepte strandlopers in Nederland gezien, deels door betere determinatiekennis.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars aantal onbekend
Doortrekkers 1-100 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Lauwersmeer, ondergelopen bollenveldjes in Noord-Holland en nieuwe plasdras-natuurontwikkelingsgebieden.

In Europa

Broedt niet in Europa.

Meer informatie


Bescherming

De wereldpopulatie is stabiel en jaarlijks worden enkele vogels in Nederland gezien.


Wet- en regelgeving

De gestreepte strandloper is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn gestreepte strandlopers beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de gestreepte strandloper is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3. 1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen op grond van de Wet natuurbescherming. De soort komt slechts in beperkte mate in Nederland voor.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal