Navigatie overslaan
Flamingo / Elwin van der Kolk

Flamingo

Greater Flamingo, Phoenicopterus roseus - Flamingo's (Phoenicopteridae)

In Nederland kun je ook flamingo's tegenkomen, waaronder Chileense, kleine en Caribische flamingo. Alleen de Europese flamingo staat te boek als een in het wild in Nederland voorkomende soort. Er broeden diverse soorten flamingo's net over de grens met Duitsland, in het Zwillbrocker Venn. Ze zijn van elkaar te onderscheiden door grootte, kleur, snavels en de kleur van de poten.

Flamingo / Agami

Herkenning

De Europese soort is herkenbaar aan het lichtroze tot bijna witte verenkleed met dieproze vleugels en zwarte punten. Ook de poten zijn geheel roze. Typische geknikte zachtroze snavel met een zwarte eindpunt. Jonge vogels zijn grijsbruin.

Geluid

Gansachtig.


120–145 cm, spanwijdte 140–165 cm

Winkeloverzicht

Vogelbescherming-optiek en andere topmerken

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat u zelf kunt vergelijken en uw keuze op uw gemak kunt maken. Én u steunt het werk van Vogelbescherming.

bekijk ons ruime assortiment in onze webshop

Leefwijze

Broeden

De flamingo is geen Nederlandse broedvogel. Hij heeft in de regel één nest per jaar met 1 ei, maar soms 2. De flamingo broedt in kolonies. Vlakbij de grens broeden verschillende soorten flamingo's in het Zwillbrocker Venn. Het is de meest noordelijke broedlocatie van Europese flamingo’s.

Leefgebied

In het mediterrane gebied kun je de soort tegenkomen in ondiepe wateren langs de kust, zoals lagunes en zoutpannen. Daar broeden en foerageren flamingo's in grote groepen.

Voedsel

Kreeftachtigen en andere kleine waterdiertjes. Eet ook zaden van waterplanten en algen.

Vogeltrek

Er is veel verschil tussen het wegtrekken van vogels. Sommige vogels vertrekken naar West-Afrika of het oosten van de Middellandse Zee, andere blijven in het broedgebied of gaan naar gebieden in de buurt. Vogels uit het Zwillbrocker Venn worden na de broedtijd gezien rondom het IJsselmeer, het Lauwersmeer en de Zeeuwse wateren. In april zijn ze weer terug op de broedplaats.

MijnVogelvinder blauwborst

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt u welke soorten u tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar u op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

Verspreiding en aantal

jaargast in uiterst klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

De onder meer in Zuid-Europa broedende flamingo was tot ongeveer 1980 een zeldzaamheid. Sinds 1983 broeden er flamingo's in het Zwillbrocker Venn, net over de Duitse grens bij de Achterhoek, en worden ze in Nederland gezien na de broedtijd. Er zijn onvoldoende gegevens voor een trendanalyse.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars 15-20 (in 2013-2015)
Doortrekkers 1-100 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Het Naturschutzgebiet Zwillbrocker Venn - net over de grens bij Groenlo - is vooral bekend om zijn flamingo’s, maar er zijn veel meer soorten te bewonderen. De parkeerplaats bij het oude barokkerkje is een goede uitvalsbasis om het Venn te verkennen.

In Europa

Mediterrane kust van Spanje en Frankrijk en ook op Sardinië.

Meer informatie


Bescherming

De soort wordt niet bedreigd en neemt toe in aantal doordat natuurgebieden beter worden beschermd. Kan wel last hebben van onder meer recreatie, vervuiling, intensieve zoutwinning en vergiftiging met lood.


Wet- en regelgeving

De flamingo is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn flamingo’s beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de flamingo is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Algemene regels

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3. 1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Overtreding van deze verboden is een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. De verboden worden ook bestuursrechtelijk gehandhaafd. Uitzonderingen op de verboden zijn opgenomen in de wet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om onder strikte voorwaarden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.3).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen op grond van de Wet natuurbescherming. De soort komt slechts in beperkte mate in Nederland voor.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal