Navigatie overslaan
Flamingo / Elwin van der Kolk

Flamingo

Greater Flamingo, Phoenicopterus roseus - Flamingo's (Phoenicopteridae)

In Nederland kun je ook flamingo's tegenkomen, waaronder Chileense, kleine en Caribische flamingo. Alleen de Europese flamingo staat te boek als een in het wild in Nederland voorkomende soort. Er broeden diverse soorten flamingo's net over de grens met Duitsland, in het Zwillbrocker Venn. Ze zijn van elkaar te onderscheiden door grootte, kleur, snavels en de kleur van de poten.

Flamingo / Agami

Herkenning

De Europese soort is herkenbaar aan het lichtroze tot bijna witte verenkleed met dieproze vleugels en zwarte punten. Ook de poten zijn geheel roze. Typische geknikte zachtroze snavel met een zwarte eindpunt. Jonge vogels zijn grijsbruin.

Geluid

Gansachtig.


120–145 cm, spanwijdte 140–165 cm

Deze soort lijkt op:

Winkeloverzicht

Vogelbescherming-optiek en andere topmerken

Ruime sortering, hoge kwaliteit in alle prijsklassen, 40 jaar expertise en persoonlijk advies in de winkel in Zeist. Ons enthousiaste en deskundige winkelteam demonstreert graag de verschillende modellen en mogelijkheden, zodat je zelf kunt vergelijken en op je gemak je keuze kunt maken. Én je steunt het werk van Vogelbescherming.

bekijk ons ruime assortiment in onze webshop

Leefwijze

Broeden

De flamingo is geen Nederlandse broedvogel. Hij heeft in de regel één nest per jaar met 1 ei, maar soms 2. De flamingo broedt in kolonies. Vlakbij de grens broeden verschillende soorten flamingo's in het Zwillbrocker Venn. Het is de meest noordelijke broedlocatie van Europese flamingo’s.

Leefgebied

In het mediterrane gebied kun je de soort tegenkomen in ondiepe wateren langs de kust, zoals lagunes en zoutpannen. Daar broeden en foerageren flamingo's in grote groepen.

Voedsel

Kreeftachtigen en andere kleine waterdiertjes. Eet ook zaden van waterplanten en algen.

Vogeltrek

Er is veel verschil tussen het wegtrekken van vogels. Sommige vogels vertrekken naar West-Afrika of het oosten van de Middellandse Zee, andere blijven in het broedgebied of gaan naar gebieden in de buurt. Vogels uit het Zwillbrocker Venn worden na de broedtijd gezien rondom het IJsselmeer, het Lauwersmeer en de Zeeuwse wateren. In april zijn ze weer terug op de broedplaats.

MijnVogelvinder blauwborst

Eropuit met MijnVogelvinder.nl

MijnVogelvinder heeft wat te bieden voor alle soorten vogelaars: beginnend, gevorderd of prof. Deze handige vogelwegwijzer vertelt je welke soorten je tijdens het wandelen of fietsen kunt tegenkomen en waar je op moet letten om ze daadwerkelijk te zien. Hoe leuk is het om tijdens een wandeling erachter te komen dat de appelvink met zijn snavel wel een drukkracht van 50 kilogram kan uitoefenen?

Meer over MijnVogelvinder

Verspreiding en aantal

jaargast in uiterst klein aantal

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

De onder meer in Zuid-Europa broedende flamingo was tot ongeveer 1980 een zeldzaamheid. Sinds 1983 broeden er flamingo's in het Zwillbrocker Venn, net over de Duitse grens bij de Achterhoek, en worden ze in Nederland gezien na de broedtijd. Er zijn onvoldoende gegevens voor een trendanalyse.

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen Geen broedvogel
Geschat maximum aantal overwinteraars 15-20 (in 2013-2015)
Doortrekkers 1-100 (in 2008-2012)

Bron: sovon.nl

Meer weten over trends? Kijk op sovon.nl.

Waarnemingen

Bron en meer waarnemingen: Waarneming.nl

Kijktip

Het Naturschutzgebiet Zwillbrocker Venn - net over de grens bij Groenlo - is vooral bekend om zijn flamingo’s, maar er zijn veel meer soorten te bewonderen. De parkeerplaats bij het oude barokkerkje is een goede uitvalsbasis om het Venn te verkennen.

In Europa

Mediterrane kust van Spanje en Frankrijk en ook op Sardinië.

Meer informatie


Bescherming

De soort wordt niet bedreigd en neemt toe in aantal doordat natuurgebieden beter worden beschermd. Kan wel last hebben van onder meer recreatie, vervuiling, intensieve zoutwinning en vergiftiging met lood.


Wet- en regelgeving

De flamingo is een beschermde inheemse vogelsoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn flamingo’s beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de flamingo wordt in Nederland geregeld door de Omgevingswet.

Algemene regels

De wet verbiedt het om zonder omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit:

  • vogels opzettelijk te doden of vangen;
  • nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk te vernielen of beschadigen of nesten weg te nemen;
  • eieren van vogels te rapen en onder zich hebben;
  • vogels opzettelijk te storen;
  • vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan in bezit te hebben, te vervoeren en in de handel te brengen.

Uitzonderingen op de vergunningplicht zijn opgenomen in de wet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving. De provincie (en in sommige gevallen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) kan een omgevingsvergunning verlenen die toestaat in strijd met de verboden te handelen. Daarnaast kan de provincie (en in sommige gevallen het Rijk) vergunningvrije gevallen aanwijzen. Aan beide zijn strenge voorwaarden verbonden.

De wet bevat daarnaast algemene regels voor in het wild levende vogels:

  • de algemene zorgplicht die stelt dat iedereen voldoende zorg moet dragen voor de fysieke leefomgeving;
  • de specifieke zorgplichten voor natuurgebieden en inheemse vogels die erop gericht zijn om nadelige effecten te voorkomen, beperken of herstellen;
  • de verplichting om onnodig lijden te voorkomen bij het legaal doden of vangen van dieren in het wild;
  • het algemene verbod op dierenmishandeling (Wet dieren).

Bijzondere regels

Er zijn geen natuurgebieden voor deze soort aangewezen, omdat de soort slechts in beperkte mate in Nederland voorkomt.

Meer weten?

© Foto's: AGAMI   © Illustraties vogels: Elwin van der Kolk   © Video's: Natuur Digitaal