Samenwerken voor de patrijs

De patrijs is een zeer geliefde plattelandsvogel, een icoon van het agrarisch landschap. Maar het gaat niet goed met deze plattelandsbewoner. In het noorden, midden en westen van Nederland heeft de patrijs grotendeels het veld geruimd. In vergelijking met 1960 is er nu nog maar 5% over van het toenmalige aantal patrijzen: van honderdduizenden broedparen, naar zo’n tienduizend broedparen.

Ruige plekjes

Wie de schets van het ideale patrijsgebied legt naast het huidige agrarische landschap, snapt meteen het probleem. In het intensief gebruikte platteland van nu kan de patrijs het niet bolwerken. Ruige plekjes waar de patrijs zijn nesten bouwde, zijn vrijwel verdwenen. De insecten die de kuikens als voedsel nodig hebben, zijn er steeds minder. Voeg daar nog het frequente maaien van grasland, bermen en overhoekjes aan toe, waardoor nesten geen kans hebben.

Hulp nodig

Zonder hulp is de patrijs binnen tien tot twintig jaar  misschien wel verdwenen uit Nederland. Om deze prachtige vogel te behouden is een ander soort landbouw nodig. Een landbouw die de zorg voor natuur en landschap combineert met een gezonde bedrijfsvoering.
Dat kan. Regionaal zijn er al veel lovenswaardige initiatieven voor de patrijs, vaak samenwerkingsverbanden van vrijwilligers, boeren, jagers en particulieren. Met brede en natuurlijk beheerde akkerranden en ruigtes. Of met herplant van heggen en houtwallen.
Elke erfbewoner die in een patrijzen-gebied woont, kan met erfranden ook zelf iets doen voor deze vogel. Bijvoorbeeld met een brede gras- en/of kruidachtige strook als overgang naar het aangrenzende bouw- of grasland, die gefaseerd gemaaid wordt. Of het inzaaien van een graanveldje, dat de winter over blijft staan. Dat zijn prima voorzieningen voor voedsel en dekking. Ook voor veel andere fauna en flora.

Patrijzenparadijsen

Als uitvloeisel van ‘Het Jaar van de Patrijs’ (2013) werden vier pilotprojecten voor de patrijs gefinancierd door de leden van Vogelbescherming en het Prins Bernhard Cultuurfonds. In de Achterhoek, Oost-Groningen, in Zeeuws-Vlaanderen en in Noord-Brabant. Die projecten lieten zien dat we de patrijs van de ondergang kunnen redden als we de juiste voorwaarden creëren. Dus gebieden met genoeg voedsel, beschutting en broedgelegenheid. Vogelbescherming blijft zich daarom met hart en ziel inzetten voor het overnemen van deze succesvolle aanpak overal in Nederland waar patrijzen nog voorkomen.

Meehelpen?

In een klein gebied aan de zuidkant van Schouwen-Duiveland werken we aan een beter leefgebied voor patrijs (en veldleeuwerik). Om hun positie te versterken, breiden we het gebied uit naar 500 hectare. Ook verbeteren we de inrichting van het terrein zodat de vogels er meer voedsel, beschutting en broedgelegenheid vinden. Een breed scala van vogels en andere dieren profiteert hiervan.

Het resultaat: een prachtig, gevarieerd landschap dat bruist van het leven. Voor één euro kunnen we 4 m2 inrichten voor de vogels. Dat is dus 100 m2 voor 25 euro! Helpt u mee? Doneer hier.

Gerelateerde items