Navigatie overslaan
Scholekster / Agami - Arie Ouwerkerk

Zo werken we

BirdLife International

Vogelbescherming is volledig Partner van BirdLife International. Alle Partners onderschrijven de strategie van BirdLife en werken zo aan een wereld waar:

  • Geen vogelsoorten meer uitsterven.
  • Natuurgebieden goed worden beschermd
  • Ecologisch duurzaam grondgebruik standaard is
  • Mensen zich actief inzetten voor behoud van vogels en natuur.

Beschermingsaanpak van Vogelbescherming

  1. In een vroeg stadium weten hoe vogelpopulaties ervoor staan.
  2. Onderzoeken wat een achteruitgang veroorzaakt.
  3. Analyses omzetten in effectieve acties om vogels te beschermen.
  4. Via voorbeeldprojecten andere partijen enthousiasmeren en ervoor zorgen dat zij deze werkwijzen overnemen.

Verbinden

Vogelbescherming verbindt mensen, bedrijven en instellingen om vogels en natuur te beschermen. Met velen bereiken we meer.

Inspireren met wetenschap

Betrokkenheid bij vogels, natuur en een leefbare wereld drijft ons. Vogelbescherming verrijkt die emotionele verbondenheid met wetenschappelijk onderbouwde kennis. Dat inspireert om zo effectief mogelijk te werken aan de bescherming van natuur.

Van lokaal tot mondiaal

Vogelbescherming is onderdeel van BirdLife International. Door deze mondiale verbondenheid met miljoenen andere bevlogen vogel- en natuurbeschermers bereiken we meer. Natuur stopt niet bij de grens.

Toekomstgericht

We werken aan duurzaam natuurherstel waar mensen baat bij hebben. Alleen dat garandeert dat natuur ook op langere termijn behouden blijft.

Wetenschappelijk onderzoek

Hoe gaat het met een vogelsoort? Wat veroorzaakt een eventuele achteruitgang? Wat zijn effectieve maatregelen om die achteruitgang aan te pakken en een soort te beschermen? Vogelbescherming ondersteunt en initieert om die reden wetenschappelijk onderzoek.

Meer over onderzoek

Online cursus Vogels van Nederland

In deze gratis vogelcursus voor beginners leer je in 10 vogellessen veel bekende vogels en hun geluiden herkennen. Met handige tips, filmpjes en ezelsbruggetjes. Je ontvangt direct de eerste vogelles per mail.

Inschrijven gratis cursus