Zo werken we

BirdLife International

Vogelbescherming is volledig Partner van BirdLife International. Alle Partners onderschrijven de strategie van BirdLife en werken zo aan een wereld waar:

  • Geen vogelsoorten meer uitsterven.
  • Natuurgebieden goed worden beschermd
  • Ecologisch duurzaam grondgebruik standaard is
  • Mensen zich actief inzetten voor behoud van vogels en natuur.

Beschermingsaanpak van Vogelbescherming

  1. In een vroeg stadium weten hoe vogelpopulaties ervoor staan.
  2. Onderzoeken wat een achteruitgang veroorzaakt.
  3. Analyses omzetten in effectieve acties om vogels te beschermen.
  4. Via voorbeeldprojecten andere partijen enthousiasmeren en ervoor zorgen dat zij deze werkwijzen overnemen.

Verbinden

Vogelbescherming verbindt mensen, bedrijven en instellingen om vogels en natuur te beschermen. Met velen bereiken we meer.

Inspireren met wetenschap

Betrokkenheid bij vogels, natuur en een leefbare wereld drijft ons. Vogelbescherming verrijkt die emotionele verbondenheid met wetenschappelijk onderbouwde kennis. Dat inspireert om zo effectief mogelijk te werken aan de bescherming van natuur.

Van lokaal tot mondiaal

Vogelbescherming is onderdeel van BirdLife International. Door deze mondiale verbondenheid met miljoenen andere bevlogen vogel- en natuurbeschermers bereiken we meer. Natuur stopt niet bij de grens.

Toekomstgericht

We werken aan duurzaam natuurherstel waar mensen baat bij hebben. Alleen dat garandeert dat natuur ook op langere termijn behouden blijft.

Zoutpannen voor trekvogels

Duizenden watervogels landen op hun trektocht in zoutpannen van Zuid-Europa en Noord-Afrika. In zilte bekkens vinden ze kleine diertjes, kostbaar voedsel. Veel zoutpannen verdwijnen. Vogelbescherming werkt samen met BirdLife aan het behoud, goed voor vogels én mensen.

Helpt u mee zoutpannen te herstellen?

Gratis Magazine Vogels Dichterbij

Maak van uw tuin een vogelparadijs. Dit magazine staat boordevol mooie foto’s en praktische tips over vogels voeren, nestkastjes en vogelvriendelijke tuinen.

Bestel gratis magazine