Vogelvide: redding van de huismus?

In samenwerking met Vogelbescherming ontwikkelde Monier, marktleider in dakpannen en daksystemen, de Vogelvide: een veilige nestplaats voor huismussen onder dakpannen. Sinds de introductie in 2009 is er in totaal zo’n 40 kilometer van verkocht.

Wat is een Vogelvide?

Deze biedt huismussen een veilige nestelplek onder dakpannen. Het product kan worden aangebracht bij de onderste rij pannen op het dak, ter hoogte van de dakvoet. Simpel gezegd is het een prefab nestkast die over de gehele breedte van het dak kan worden aangebracht.

De Vogelvide:

  • past onder vrijwel alle soorten pannen en alle soorten pannendaken;
  • waarborgt een goede ventilatie van het dak;
  • voorkomt dat vogels verder onder de pannen kruipen, zodat vervuiling wordt tegengegaan;
  • is duurzaam en eenvoudig, zowel in de professionele bouwwereld als door particulieren toe te passen.

Bouwbesluit

De Vogelvide houdt rekening met de voorschriften in het Bouwbesluit, die verplichten om openingen in gebouwen groter dan 10 mm dicht te maken, met uitzondering van rust- en nestplaatsen voor beschermde soorten, zoals ook de huismus.

Huismus op de Rode Lijst

De afgelopen decennia is het aantal huismussen in ons land gehalveerd, waardoor de vogel op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels terecht kwam. Het verdwijnen van nestgelegenheid is niet de enige, maar wel een belangrijke oorzaak voor de achteruitgang. Intussen is de achteruitgang tot stilstand gekomen.

Verkrijgbaar in onze webwinkel

De Vogelvide is ontworpen voor gebruik onder hellende daken met pannen en is daar breed toepasbaar. De Vogelvide is voor consumenten verkrijgbaar in de winkel en webwinkel van Vogelbescherming. Professionele organisaties in de bouwsector of aanverwante sectoren kunnen zich voor de aanschaf van Vogelvides richten tot Monier.

Meer weten?

Andere mussenkasten

Andere nestkasten voor mussen kunt u hier bekijken en bestellen.

Checklist Vogelvriendelijk Bouwen

De Checklist Groen Bouwen biedt hulp bij effectief 'vergroenen'. We helpen iedereen op weg die zich bezig houdt met nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling of planvorming. Grote partijen, maar ook particulieren met een eigen huis.

Start de checklist

Een keur aan nestkasten

Veel vogels kunt u helpen met een nestkast. Elke soort heeft eigen woonwensen. Waar en hoe u de nestkast ophangt, is belangrijk, net als het type kast. Koop 'm bij Vogelbescherming, dan steunt u ook
het werk van de vereniging.

naar de webshop