Navigatie overslaan
Huismus / Jouke Altenburg

Brochure ‘Verbouwplannen?’

De woonwensen van mensen en dieren liggen dicht bij elkaar. Sommige vogels en vleermuizen kiezen juist onze huizen als plek om hun jongen groot te brengen of als slaapplaats in de winter. Meestal weten we dat niet eens, maar voor deze vogels en vleermuizen zijn onze huizen onmisbaar voor hun voortbestaan.

Als wij onze huizen gaan opknappen of isoleren, gaat dat vaak ten koste van bijvoorbeeld de huismus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis en laatvlieger. En dat is jammer! Niet alleen omdat deze soorten wettelijk beschermd zijn, maar ook omdat zij heel nuttig zijn. Gierzwaluwen en vleermuizen zijn enorme goede insectenvangers, zij vangen duizenden muggen per dag.

Met de juiste maatregelen kunnen deze vogels en vleermuizen wel beschermd worden en hun (broed)plek behouden. Deze brochure geeft speciaal voor particuliere huizen een overzicht van de meest gebruikte maatregelen.

Aanvragen

Gedrukte exemplaren van de brochure kunnen worden aangevraagd via het Servicecentrum.

Advies op maat

Wilt u een advies op maat of nog meer informatie over bijvoorbeeld leveranciers? Kijk dan op de Checklist Groen Bouwen.

Checklist Vogelvriendelijk Bouwen

De Checklist Groen Bouwen biedt hulp bij effectief 'vergroenen'. We helpen iedereen op weg die zich bezig houdt met nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling of planvorming. Grote partijen, maar ook particulieren met een eigen huis.

Start de checklist

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's